סיכום כנס ה-AAD - טיפולים בפסוריאזיס ודלקת עור אטופית

בכנס ה-AAD 2022 הוצגו ממצאים ממחקרי ה-KEEPsAKE-1,2 אשר הדגימו את היעילות של ריסנקיזומאב לטיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית, כמו גם ממצאים ממחקר ה-Heads Up אשר הדגים את היתרונות של אופדסיטיניב לעומת דופילומאב לטיפול בדלקת עור אטופית

ריסנקיזומאב בדלקת מפרקים פסוריאטית - ממצאים ממחקרי ה-KEEPsAKE-1,2

דלקת מפרקים פסוריאטית הינה מחלה דלקתית כרונית המובילה לכאבים ונפיחות במפרקים אשר גורמת לפגיעה קשה באיכות החיים של המטופל. ריסנקיזומאב הינו נוגדן חד-שבטי מאונש המעכב את אינטרלאוקין 23 (IL-23) המאושר במדינות רבות לטיפול בפלאק-פסוריאזיס בינונית-קשה. אישור התרופה לדלקת מפרקים פסוריאטית התבסס על תוצאותיהם של שני מחקרי פאזה 3, KEEPsAKE-1 ו-KEEPsAKE-2. המחקרים בוצעו במתכונת כפולת-סמיות מבוקרת אינבו.

במחקר ה-KEEPsAKE-1 השתתפו  מטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה עם תגובה לא מספקת או אי סבילות ל-csDMARD אחד לפחות (conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug) בעוד שב-KEEPsAKE-2 השתתפו מטופלים עם תגובה לא מספקת או אי סבילות ל-1-2 טיפולים ביולוגיים ו/או csDMARD אחד.

באנליזה של שני מחקרי ה-KEEPsAKE שהוצגה בכנס ה-AAD, החוקרים העריכו את השפעת הטיפול על כאב כתוצאה מדלקת מפרקים פסוריאטית באמצעות סולם VAS אשר נע בין 0-100 מ"מ (100 חומרת הכאב הגדולה ביותר). הפחתה של 30% ב-VAS מתחילת המחקר נחשבה כ"שיפור בעל משמעות" והפחתה של -50% נחשבה כ"שיפור משמעותי". הפחתה של 10 מ"מ ויותר ב-VAS הוגדרה כ"שיפור מינימלי בעל משמעות קלינית" (minimal clinically important difference, MCID).

בשבוע 24 למחקר, 1407 מטופלים השלימו פגישת מעקב ונכנסו לשלב השני של המחקר שבוצע במתכונת של "תווית-פתוחה". תוצאות המחקר הדגימו כי בשבוע 24, שיעור גבוה יותר של מטופלים בקבוצת הריסנקיזומאב השיגו הטבה בכאב לעומת קבוצת האינבו. שיעור המטופלים שהשיגו תגובה "בעלת משמעות" היה 43.3-54.7% בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת 22.2-31.1% בקבוצת האינבו. שיעור המטופלים שהשיגו "שיפור משמעותי" בכאב היה 31.9-37.7% בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת 15.2-18.5% בקבוצת האינבו. שיעור המטופלים שהשיגו הפחתה של 70% ב-VAS עמד על 15.5-22.9% בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת 8.2-10.4% בקבוצת האינבו. בנוסף, שיעור המטופלים שהשיגו MCID היה גבוה באופן מובהק בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת קבוצת האינבו. היתרון בקבוצת הריסנקיזומאב בהיבט השגת MCID נשמר עד לשבוע 52 למחקר.

בנוסף להטבה בכאב מפרקי, החוקרים בחנו את הירידה במדדי דלקת בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת קבוצת האינבו. בשבוע 24, מטופלים בקבוצת האינבו חוו ירידה ממוצעת של 0.2-0.25 ב-CRP לעומת ירידה של 1.14-4.32 בקבוצת הריסנקיזומאב. מטופלים שקיבלו ריסנקיזומאב מתחילת המחקר שמרו על הירידה ב-CRP גם בשלב השני של המחקר ומטופלים שקיבלו בתחילה אינבו, חוו ירידה ב-CRP לאחר המעבר לריסנקיזומאב.

אנליזה נוספת של שני מחקרי ה-KEEPsAKE עסקה בתוצאים מדווחי מטופלים בתת-קבוצה של חולים עם נטל פסוריאטי עורי משמעותי. קבוצה זו הוגדרה על ידי מעורבות של 3% ומעלה משטח העור ו-PASI הגדול מ-10. התוצאים שנבדקו כללו סולמות PtGAי(Patient’s Global Assessment of Disease Activity), Short-Form 36 Health Questionnaire physical and mental component summary scores (SF-36 PCS and MCS) ו-HAQ-DI (– Health Assessment Questionnaire–Disability Index), EQ-5D-5L, FACIT-Fatigue והערכת כאב סובייקטיבית על ידי סולם VAS.

תוצאות המחקר הדגימו כי בשבוע 24, טיפול עם ריסנקיזומאב לעומת אינבו מוביל לשיפור מובהק באיכות חיים הקשורה בבריאות והטבה גדולה יותר בכלל הציונים מדווחי החולים שנבדקו. ציון ה-PtGA המשקף פעילות מחלה וכאב פחת בקבוצת הריסנקיזומאב ב-27.1 נקודות בעוד שהירידה בקבוצת האינבו הייתה של 8.4 נקודות בלבד. ציוני ה-PCS ו-MCS השתפרו ב-8.3 ו-5.7 נקודות, בהתאמה בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת 2.0 ו-1.3 נקודות, בהתאמה, בקבוצת האינבו. ציון ה-HAQ-DI פחת ב-0.4 נקודות בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת 0.02 בקבוצת האינבו. ציון ה-FACIT-Fatigue השתפר ב-8.4 נקודות בקבוצת הריסנקיזומאב לעומת 3.4 נקודות בקבוצת האינבו.

אופדסיטיניב לעומת דופילומאב דלקת עור אטופית בינונית קשה - ממצאים ממחקר ה-Heads Up

דלקת עור אטופית הינה מחלה עורית כרונית המאופיינת על ידי גרד והמשפיעה באופן שלילי על איכות חיים. מחקרים קודמים הדגימו כי שיפור ב-EASIי(Eczema Area and Severity Index) מוביל לשיפור באיכות חיים. אופדסיטיניב הינה תרופה המעכבת באופן סלקטיבי את Janus Kinase 1 (JAK1) המאושרת באירופה, ארה"ב ומדינות נוספות בעולם כטיפול לדלקת עור אטופית בינונית-קשה. אישור התרופה התבסס על תוצאות ממחקר ה-Measure Up 1,2. בכנס ה-AAD הוצגו ממצאים ממחקר הפאזה 3b,יHeads Up, אשר השווה בין אופדסיטיניב 30 מ"ג לעומת דופילומאב כטיפול לדלקת עור אטופית בינונית-קשה. המחקר נמשך 24 שבועות ובוצע במתכונת רב-מרכזית, כפולת סמיות. החוקרים בחנו את שיעור המטופלים שהשיגו שיפור של מעל ל-50, 50-75, 75-90, 90-100 ו-100% בסולם EASI (תגובת EASIי50, 75, 90 ו-100 בהתאמה).

תוצאות המחקר הדגימו יתרון עיקבי של אופדסיטיניב לעומת דופילומאב בהיבט תגובת EASI. בשבוע 16 למחקר, שיעור המטופלים שהשיגו תגובת EASI50 עמד על 79.3% בקבוצת האופדסיטיניב לעומת 72.1% בקבוצת הדופילומאב (p<0.05). שיעור המטופלים שהשיגו תגובת EASI75 עמד על 71.0% בקבוצת האופדסיטיניב לעומת 61.1% בקבוצת הדופילומאב (p<0.01). שיעור המטופלים שהשיגו תגובת EASI90 עמד על 60.6% בקבוצת האופדסיטיניב לעומת 38.8% בקבוצת הדופילומאב (p<0.001). שיעור המטופלים שהשיגו תגובת EASI100 עמד על 27.9% בקבוצת האופדסיטיניב לעומת 7.6% בקבוצת הדופילומאב (p<0.001). הטבה בשיפור עורי מתורגמת לשיפור באיכות חיים וניתן להסיק כי אופדסיטיניב מובילה לשיפור גדול יותר באיכות חיים מאשר דופילומאב בחולים עם דלקת עור אטופית בינונית-קשה.