היעילות והבטיחות של טיפול ב-Risankizumab לפסוריאזיס

דיווח מכינוס AAD 2022 – בוסטון

בכינוס הוצגו שלוש עבודות שתיארו את היעילות והבטיחות של טיפול ב-Risankizumab. נמצא שהיעילות של Risankizumab הינה גבוהה ביותר גם בחולים שקיבלו תרופות ביולוגיות קודם לטיפול ב-Risankizumab. היעילות נשמרה לתקופה של 5.5 שנים מתחילת הטיפול. בנתונים על בטיחות שנאספו ב-17 מחקרים בחולים עם פסוריאזיס ובארבעה מחקרים בחולים עם דלקת מפרקים פסוריאטית, לא נמצאו השפעות לוואי בלתי צפויות או מעבר לשיעור השפעות הלוואי באוכלוסיית היחס.

Real-World Patient-Reported Outcomes with Risankizumab in Patients with Moderate to Severe Psoriasis from the CorEvitas Psoriasis Registry
Bruce E. Strober, Laura K. Ferris, Kristina Callis Duffin, Jud C. Janak, Adam P. Sima, Thomas Eckmann, Manish Patel, Huzefa Photowala, Vishvas Garg, April W. Armstrong

 במחקר שפורסם על ידי Strober ושותפיו תוארו הממצאים ברשם CorEvitas אשר בעבר כונה רשם Corrona. הרשם הינו רשם פרוספקטיבי הכולל חולי פסוריאזיס בגיל 18. הרשם פעיל מאז חודש אפריל 2015 וכולל 521 רופאים מ-251 מרכזים קליניים בארה"ב ובקנדה.

במחקר הנוכחי נכללו 205 חולים עם פסוריאזיס אשר טופלו ב-Risankizumab בתחילת המחקר ולאחר 12 חודשים. הגיל הממוצע של חולי פסוריאזיס היה 48.5 שנים, המשך הממוצע של מחלת הפסוריאזיס היה 16.7 שנים. 57.8% מהחולים היו שמנים. שטח הגוף המעורב הממוצע היה 14.9% וציון PASI הממוצע היה 10.3.

61.0% מהחולים טופלו קודם לכן בטיפולים ביולוגיים. 42.0% מהחולים השתמשו בשתי תרופות ביולוגיות קודמות לפני תחילת Risankizumab. הטיפול הקודם מיד לפני תחילת הטיפול ב-Risankizumab היה נוגד TNF ב-34.3% מהחולים, נוגד IL-17 ב-25.9% מהחולים, נוגד IL-23 ב-14.7% מהחולים ונוגד IL-12/23 ב-9.1% מהחולים. 16.1% מהחולים טופלו על ידי מעכב PDE-4.

נצפתה ירידה של 86.4% בציון PASI הממוצע, לפני טיפול בהשוואה ל-12 חודשים אחרי תחילת הטיפול (מציון 10.3 לציון 1.3). נצפתה ירידה של 88.0% בשטח הגוף המעורב לפני טיפול בהשוואה ל-12 חודשים אחרי תחילת הטיפול (משטח עור מעורב של 15% לשטח גוף מעורב של 1.7%).

נצפתה ירידה של 38.0% בהרגשת עייפות לפני טיפול בהשוואה ל-12 חודשים אחרי תחילת הטיפול (מציון VAS של 37.9% לציון VAS של 23.5%).

נצפתה ירידה של 14.4% בהרגשת כאב לפני טיפול בהשוואה ל-12 חודשים אחרי תחילת הטיפול (מציון VAS של 37.3% לציון VAS של 9.3%).

נצפתה ירידה של 42.0% ברמת הגרד לפני טיפול בהשוואה ל-12 חודשים אחרי תחילת הטיפול (מציון VAS של 60.1% לציון VAS של 18.1%).

מתוך 180 חולים בהם נבדק DLQI נמצא כי כולם הגיעו ל-DLQI של 0/1.

מסקנת המחברים היתה שבמחקר המתבצע "בעולם האמיתי" נמצא כי מרבית החולים הגיעו למצב של עור נקי או כמעט נקי אחרי 12 חודשי טיפול ב-Risankizumab. שיעור גבוה של החולים (61.0%) אשר טופלו ב-Risankizumab היו חולים אשר טופלו קודם לכן בתרופות ביולוגיות לפסוריאזיס, כולל התרופות מהדורות החדשים יותר – נוגדי IL-17 ונוגדי IL-23. בחולים נצפתה ירידה משמעותית בהרגשת עייפות, כאב, גרד, איכות חיים ובהפרעה בפעילות בעבודה לאחר 12 חודשי טיפול ב-Risankizumab.

Long-term Efficacy and Safety of Risankizumab (RZB) for the Treatment of Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: Interim Analysis of Results from the LIMMitless Open-Label Extension Trial Beyond 4.5 Years of Follow-Up
Kim A. Papp, Mark G. Lebwohl, Lluís Puig, Mamitaro Ohtsuki, Stefan Beissert, Jiewei Zeng, Jie Liu, Simone Rubant, Ranjeeta Sinvhal, Ahmed M. Soliman, Stefan Beeck, Craig Leonardi, K Papp

במחקר שפורסם על ידי Papp ושותפיו תוארו תוצאות הטיפול של Risankizumab כל 12 שבועות, לאחר 256 שבועות. במחקר לטווח ארוך נכללו 897 חולים מתוך 955 שסיימו את המחקרים הקליניים ב-Risankizumab.

70.6% מהחולים היו גברים, הגיל הממוצע היה 46.9 שנים. דלקת מפרקים פסוריאטית היתה קיימת ב-23.3% מהחולים.

נמצא כי 92.2% מהחולים היו עם תגובה של PASI 90 לאחר 256 שבועות של טיפול רצוף ב-Risankizumab. מעל 75% מחולי פסוריאזיס היו עם DLQI 0/1 עד שבוע 256 מתחילת הטיפול ב-Risankizumab.

מסקנות החוקרים היו ששיעורי השפעות לוואי חמורות ושיעורי השפעות לוואי הגורמות להפסקת הטיפול היו יציבים. לא נצפו מקרים של זיהומי קנדידה סיסטמיים, מחלות מעי דלקתיות או שחפת פעילה.

Long-Term Safety of Risankizumab in Patients with Psoriatic Disease: Findings from Integrated Analyses of 17 Clinical Trials in Psoriasis and 4 in Psoriatic Arthritis
Kenneth B. Gordon, Andrew Blauvelt, Hervé Bachelez, Blair Kaplan, Willem Koetse, Leonidas Drogaris, Ranjeeta Sinvhal, Kim A. Papp,

במחקר שפורסם על ידי Gordon ושותפיו תוארו ממצאי הבטיחות של Risankizumab ב-17 מחקרים בחולים עם פסוריאזיס ובארבעה מחקרים בחולים עם דלקת מפרקים פסוריאטית. בעבודה נכללו מחקרים בפאזה 1-3 ב-Risankizumab בפסוריאזיס ובפאזה 2-3 בדלקת מפרקים פסוריאטית. השפעות לוואי הוגדרו כאלו שהופיעו עד מתן המנה האחרונה של הטיפול בתוספת חמישה זמני מחצית חיים של Risankizumab (20 שבועות).

המחקר כלל 3,197 חולים עם פסוריאזיס ו-1,542 חולים עם דלקת מפרקים פסוריאטית. משך המעקב החציוני היה 3.7 שנים בחולי פסוריאזיס ו-1.0 שנים בחולים דלקת מפרקים פסוריאטית.

נתוני התמותה הושוו לנתוני תמותה צפויים בכל מדינה ותוקננו למדינה, גיל, מין ומשך החשיפה.

הזיהומים השכיחים בחולי פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית היו נזופרינגיטיס וזיהומים בדרכי הנשימה העליוניות. הזיהומים החמורים השכיחים בחולי פסוריאזיס היו דלקת ריאות וספסיס.

בחולי דלקת מפרקים פסוריאטית הזיהומים החמורים השכיחים היו COVID-19 ודלקת ריאות הקשורה ל-COVID-19, מה שהיה צפוי לנוכח הימשכות המחקרים הקליניים בזמן מגיפת הקורונה.

שיעורי הזיהומים החמורים בזמן טיפול ב-Risankizumab היו יציבים לאורך השנים והיו בטווח הצפוי כפי שנצפה במחקר PSOLAR.

אירועים קרדיווסקולריים עיקריים (MACE) נצפו בעיקר בחולים עם גורמי סיכון מרובים (יתר לחץ דם, היפרליפידמיה, סוכרת וכו'). שיעורי MACE בזמן טיפול ב-Risankizumab היו יציבים לאורך השנים והיו בטווח הצפוי כפי שנצפה במחקר PSOLAR.

בחולים שטופלו ב-Risankizumab נצפו 66 אירועי דיכאון ב-58 חולים עם פסוריאזיס, אך הטיפול ב-Risankizumab לא הופסק באף אחד מהחולים. רעיונות אובדניים הופיעו בשני חולים, בשלושה חולים היו נסיונות אובדניים אך באף חולה לא היתה התאבדות מלאה.

בחולה אחד היתה החמרה של מחלת מעי דלקתית ידועה בזמן המחקר. שיעורי מחלת הסרטן בחולי פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית היו בטווח הצפוי. שיעורי סרטן העור שאינו מלנומה היו נמוכים יותר בחולי פסוריאזיס ובחולי דלקת מפרקים פסוריאטית.

מסקנות החוקרים היו ששיעורי השפעות לוואי, השפעות לוואי חמורות, זיהומים חמורים וסרטן בתקופה זמן של חצי שנה ושנה היו יציבים. נתוני הבטיחות של טיפול ב-Risankizumab בחולי פסוריאזיס ובחולי דלקת מפרקים פסוריאטית הם בטווח שיעורי היחס באוכלוסיות המתאימות.