הסתדרות מדיצינית הדסה מכריזה על משרה פנויה למנהל/מנהלת המחלקה הקרדיולוגית

תאריך פרסום המודעה: 16.05.2019

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: ירושלים והסביבה

קול קורא
הסתדרות מדיצינית הדסה מכריזה על משרה פנויה
למנהל/מנהלת המחלקה הקרדיולוגית
בבתי החולים האוניברסיטאיים של "הדסה"
בין בקמפוס עין כרם ובין בקמפוס הר הצופים

הכישורים הדרושים כתנאי להצגת המועמדות הם:
• תואר מומחה/ית בתחום.
• ניסיון קליני עשיר, של לפחות 10 שנים ניסיון מיום סיום ההתמחות. רצוי גם מומחיות באחד ממקצועות-העל בתחום.
• רצוי ניסיון ויכולת מוכחת בניהול וארגון של צוות רופאים, מדענים, אחיות ועובדי שירותי בריאות אחרים בהיקף גדול. יכולת ניהול ועבודה בצוות רב-תחומי עם אחריות לשירות קליני, הוראה ומחקר.
• יתרון למינוי אקדמי בכיר בבית ספר לרפואה במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, או מינוי אקדמי מקביל במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחוץ לארץ המאפשר קבלת מנוי אקדמי בכיר בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו"הדסה".
• ניסיון רב בהוראה לסטודנטים ומתמחים, הן בהוראה חזיתית והן בקבוצות להוראה ליד מיטת החולה.
• ניסיון בניהול מחקר וביצועו, בהיקף רחב, במימון מקורות תחרותיים, כולל בינלאומיים, וע"י צוות מחקר. רשימת פרסומים נאותה ומתאימה לתפקיד זה.
• יידרשו התאמות ייחודיות של דרישות התפקיד לפעילות המחלקה.

המינוי הינו לשש שנים, כאשר השנתיים הראשונות הן שנות ניסיון.
בתום הקדנציה המלאה של שש שנים, קיימת אפשרות להארכה לארבע שנים נוספות.
לאחר תום כהונתו/ה כמנהל/ת מחלקה במשך שש שנים לפחות, יועסק/תועסק המנהל/ת במחלקה ותנאי העסקתו/ה יהיו כשל מנהל/ת יחידה.
הכל בהתאם לכללים הנהוגים והמחייבים בהדסה מעת לעת.

הדסה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת על זכותה לאתר מועמדים כשירים נוספים.
פניות ובקשות בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים ושלושה מכתבי המלצה, יש להגיש למנהל הכללי של הסתדרות מדיצינית הדסה,
פרופ' זאב רוטשטיין במייל:shoshanahk@hadassah.org.il
לא יאוחר מ- 30 יום מיום פרסום זה.