כנס קליניקופתולוגי

תאריך פרסום הארוע: 27.06.2018, 14:41
מיקום: יפורסם בהמשך
מועד התחלה: 4 באוקטובר 2018, 09:00
מועד סיום: 4 באוקטובר 2018, 10:00