פסוריאזיס 14.06.2022

הקשר בין יחס חלבון מגיב C לאלבומין ועובי האינטימה-מדיה בקרוטיד בפסוריאזיס

ישנו מתאם חיובי בין יחס חלבון מגיב C לאלבומין ועובי האינטימה-מדיה של הקרוטיד בפסוראזיס

פסוריאזיס וולגריס נמצאה כקשורה לסיכון מוגבר לטרשת עורקים. מדד שהחל למשוך תשומת לב רבה כגורם פרוגנוסטי בלתי תלוי במחלות דלקתיות הוא היחס בין חלבון מגיב C לאלבומין. גורם נוסף שמשמש לניבוי של טרשת עורקים הוא עובי האינטימה-מדיה של הקרוטיד.

במחקר זה, העריכו החוקרים את המתאם בין יחס חלבון מגיב C לאלבומין ועובי האינטימה-מדיה של הקרוטיד במטופלים עם פסוריאזיס וולגריס. במחקר השתתפו 147 מטופלים (72 עם פסוריאזיס וולגריס ו-75 מטופלים ששימשו כקבוצת ביקורת) כאשר את חומרת מחלת הפסוריאזיס העריכו החוקרים על פי מדד ה-PASI. את עובי האינטימה-מדיה של הקרוטיד מדדו החוקרים הן בעורק התרדמה הימני והן בשמאלי.

ניתוח של המשתנים הדמוגרפיים של המטופלים הראו כי קבוצת המקרים וקבוצת הביקורות היו דומות מבחינת גיל, מגדר ו-BMI. תוצאות המחקר הראו כי היחס בין חלבון מגיב C לאלבומין היה גבוה יותר במטופלים עם פסוריאזיס בהשוואה לקבוצת הביקורת (0.93; רב"ס 95% - 0.06-4.32 לעומת 0.51; רב"ס 95% - 0.10-2.99; p<0.001). עוד נמצא כי למטופלים עם פסוריאזיס היה עובי האינטימה-מדיה גדול יותר באופן מובהק בהשוואה לביקורות (0.53; רב"ס 95% - 0.42-0.65 לעומת 0.50; רב"ס 95% - 0.41-0.65; p=0.03). כמו כן, מצאו החוקרים מתאם חיובי בין מדד ה-PASI ליחס חלבון מגיב C לאלבומין (r=0.532, p<0.001). מתאם חיובי נוסף שהודגם במחקר זה בקרב מטופלים עם פסוריאזיס וולגריס היה המתאם שבין עובי האינטימה-מדיה של הקרוטיד ליחס חלבון מגיב C לאלבומין (r=0.463, p<0.001).

ממחקר זה עולה כי מדד היחס שבין חלבון מגיב C לאלבומין הוא מרקר שנגזר בקלות ויכול להיות מאוד שימושי להערכת המצב הדלקתי של מטופלים עם פסוריאזיס בפרקטיקה הקלינית. כמו כן, ייתכן ומדד זה יכולת להיות שימושי כסמן לסיכון קרדיווסקולרי במטופלים אלה.

מקור:

Balta I. et al. Angiology (2022). https://doi.org/10.1177%2F00033197211072599

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  טרשת עורקים,  חלבון מגיב C,  אלבומין
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו