מיקוזיס פונגואידס 08.06.2022

המשמעות הפרוגנוסטית של מעורבות ראש-צוואר במיקוזיס פונגואידס

הערכה רטרוספקטיבית של המאפיינים הקליניים ותוצאי ההישרדות של מטופלים עם לימפומה של העור עם מעורבות ראש-צוואר

לימפומה של העור, מיקוזיס פונגואידס. צילום: שאטרסטוק

המשמעויות הפרוגנוסטיות של מעורבות הראש והצוואר במיקוזיס פונגואידס - לימפומה של העור - מובנות באופן חלקי מאוד. לכן, מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את הקשר בין מעורבות הראש והצוואר והמאפיינים הקליניים והפרוגנוסטיים של מיקוזיס פונגואידס.

במחקר שממצאיו תוארו בעיתון Journal of the American Academy of Dermatology העריכו החוקרים באופן רטרוספקטיבי את המאפיינים הקליניים ותוצאי ההישרדות של מטופלים עם מיקוזיס פונגואידס לפי מאגר מידע של מרכז בריאות אקדמי קוריאני. את הניתוח ביצעו החוקרים לפי הנוכחות של מעורבות ראש-צוואר בעת האבחנה.

במחקר זוהו 39 מקרים של מיקוזיס פונגואידס שכללו את הראש והצוואר ו-85 מקרים של מיקוזיס פונגואידס שלא כללו את הראש והצוואר.

תוצאות המחקר הראו כי מחלה בשלב מתקדם (שלב IIB-IVB) היתה נפוצה יותר בקבוצה עם מעורבות של הראש והצוואר באבחנה (43.6%) לעומת הקבוצה ללא מעורבות של הראש והצוואר (5.9%; p<0.001).

כמו כן, נמצא כי התקדמות של מיקוזיס פונגואידס, זריעה חוץ-עורית והתמרה לתאי ענק היו נפוצות יותר בקבוצה שבאבחנה נצפתה מעורבות של הראש והצוואר.

בבחינת הישרדות, נמצא כי שיעור ההישרדות לעשר שנים היה גרוע יותר בקבוצה בה נצפתה מעורבות של הראש והצוואר (53.4%) לעומת הקבוצה ללא מעורבות זו (81.6%; p>0.001).

עוד עלה מהמחקר כי מעורבות של הראש והצוואר בזמן האבחנה היתה קשורה לפרוגנוזה גרועה בשלבים מוקדמים של מיקוזיס פונגואידס (IA-IIA) ובאופן בלתי תלוי נמצאה קשורה גם לזמן ללא התקדמות מחלה (יחס סיכונים – 24.4; רב״ס 95% - 2.2-267.7; p=0.009).

ממחקר זה עולה כי מעורבות של הראש והצוואר במיקוזיס פונגואידס בעת האבחנה קשורה לפרוגנוזה גרועה.

מקור:

Min Jung J. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.03.056

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקוזיס פונגואידס,  מעורבות ראש צוואר,  הישרדות,  פרוגנוזה,  לימפומה של העור
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו