תסמונת DRESS 21.11.2021

מודל לניבוי תסמונת התגובה התרופתית עם אאוזינופיליה

חוקרים מצאו כלי יעיל לאבחון של תסמונת התגובה התרופתית עם אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים

כיום ישנן מערכות דירוג מפורטות כדוגמת ה-European Registry of Severe Cutaneous Adverse Reactions (RegiSCAR) שנועדו על מנת לאשר אבחנה של תסמונת התגובה התרופתית עם אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים (DRESS syndrome). עם זאת, לא קיים כלי פשוט על מנת לזהות תסמונת DRESS בעת ההתייצגות. מטרת המחקר היתה לזהות מרקרים קליניים, ביוכימיים וסרולוגיים  המנבאים את האבחנה של DRESS ואת חומרת המחלה.

מחקר פרוספקטיבי תצפיתי זה כלל 25 מטופלים עם תסמונת DRESS ו-25 מטופלים עם פריחה מאקולופפולרית כתוצאה מתרופות לקבוצת הביקורת. מאפיינים קליניים, ביוכימיים וסרולוגיים נאספו ממשתתפי המחקר. בין הנתונים שנאספו היה חלבון מגיב C בעל רגישות גבוהה (hsCRP), קצב שקיעת דם והכימוקין thymus and activation-regulation chemokine (TARC). לאחר מכן, ביצעו החוקרים ניתוח של נתונים אלה על מנת לזהות את הגורמים המנבאים לאבחנת תסמונת DRESS בעת ההתייצגות.

תוצאות המחקר הדגימו כי היעילות של רמות TARC (613.25< פיקוגרם למ"ל), שטח גוף כולל (total body surface area; 35%<) וחלבון מגיב C בעל רגישות גבוהה (5< מ"ג לליטר) היו דומים סטטיסטית ליעילות של שיטת ה-RegiSCAR (2<) באבחנה של תסמונת DRESS. תוצאות דומות נצפו ביעילות של אאוזינופילים (6%<), ספירה אבסולוטית של אאוזינופילים (450< תאים למ"מ מעוקב) ואספרטט טראנסאמינאז (92< יח' לליטר).

עם זאת, נמצא כי מודל משולב (שטח גוף כולל בזמן הבסיס, ספירת אאוזינופילים וחלבון מגיב C בעל רגישות גבוהה) בנקודת חיתוך של 6.8 הדגים רגישות של 96% וסגוליות שך 100%. לא נמצא כי ערכי בסיס של TARC בסרום ניבאו חומרת DRESS או תוצאים הקשורים למחלה.

מחקר זה מדגים כי מודל הכולל שטח גוף כולל המעורב במחלה, ספירת אאוזינופילים וחלבון מגיב C יכולים לסייע בניבוי של תסמונת DRESS בעת ההתייצגות.

מקור:

Choudhary R. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.03.075

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת DRESS,  חלבון מגיב C,  תגובה תרופתית,  שקיעת דם
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו