צבע עור 19.09.2021

חשיפה לקרינה אולטרה-סגולה והסיכון למלנומה בעור שאינו לבן

חוקרים סבורים כי ככל הנראה, אין תמיכה ראייתית לכך שחשיפה לקרינת UV מהווה גורם סיכון לפיתוח מלנומה של העור, בבעלי עור שאינו לבן

על אף כי העדויות הנוכחיות תומכות בכך כי חשיפה לקרינת UVי(ultra-violet) מהווה גורם סיכון חשוב לפיתוח של מלנומה בעור באוכלוסיות בהירות עור, ישנה פחות וודאות בנוגע לקשר זה בבעלי עור שאינו לבן. מטרת החוקרים הייתה להעריך ולסנתז באופן ביקורתי, את הנתונים שפורסמו בנוגע לקשר בין חשיפה לקרינת UV לבין הסיכון לפתח מלנומה של העור, בבעלי עור שאינו לבן.

החוקרים ערכו חיפוש במאגרי המידע PubMed, Cochrane ו-Web of Science ממועד הקמתם ועד ה-3 ביוני 2020. הם בחרו לסקור רק מחקרים מקוריים עם ביקורת עמיתים בעלי טקסט מלא. המחקרים המתאימים היו כאלה שבדקו חשיפה לקרינת UV כגורם סיכון למלנומה של העור, באנשים עם עור שאינו לבן (כלומר מכל מוצא לבן שאינו היספני, סוגי עור Fitzpatrick בדרגות IV עד VI או בעלי יכולת שיזוף כזאת שמאפשרת להם להישרף לעתים נדירות או לעולם לא). החוקרים הגדירו את המדדים לחשיפה לקרינת ה-UV, כולל אינדקס קרינת UV, עוצמת הקרינה, קו הרוחב, היסטוריה של פוטותרפיה והיסטוריה של כוויות שמש. לאחר מכן, העריכו את איכות הראיות באמצעות קריטריונים של מרכז אוקספורד לרפואה מבוססת ראיות.

החוקרים סרקו 11,059 רשומות לאחר הסרה של כפילויות, מתוכן העריכו 548 מאמרים עם טקסט מלא, כאשר 13 עמדו בסופו של דבר בקריטריוני ההכללה. הם דיווחו כי סוגי המחקרים כללו 7 מחקרים אקולוגיים, 5 מחקרי עוקבה ומחקר מקרה-ביקורת אחד. הם מצאו כי כל המחקרים השתמשו בגזע ו/או במוצא האתני על מנת לקטלג את המשתתפים ויותר מ-7,700 מקרים של מלנומה של העור נכללו בעבודות. כמו כן, הם מצאו כי מתוך 13 המחקרים שעמדו בקריטריונים, 11 לא מצאו קשר בין החשיפה לקרינת UV לבין מלנומה של העור בבעלי צבע עור שאינו לבן, מחקר אחד הראה קשר חיובי קל בזכרים שחורים ומחקר נוסף הראה קשר חלש בזכרים היספנים. לבסוף, החוקרים דיווחו כי כל המחקרים היו באיכות בינונית עד נמוכה (דירוג מרכז אוקספורד של 2b עד 4).

החוקרים הגיעו למסקנה כי על סמך הסקירה שביצעו, חשיפה לקרינת UV אינה מהווה גורם סיכון חשוב להתפתחות מלנומה של העור, בבעלי עור שאינו לבן. הם סבורים כי ההמלצות העדכניות המעודדות הגנה מפני קרינת UV במטרה למנוע התפתחות של מלנומה בבעלי עור שאינו לבן, אינן נתמכות על ידי רוב המחקרים הקיימים. עם זאת, הם מבקשים להדגיש כי העדויות הן באיכות בינונית עד נמוכה, ונדרש מחקר נוסף כדי להבהיר את הקשר הזה במלואו.

מקור: 

Lopes, F. C. P. S. et al. JAMA Dermatology 2021; 157(2); 213-219. doi:10.1001/jamadermatol.2020.4616

נושאים קשורים:  צבע עור,  חשיפה לקרינה אולטרה סגולה,  UV,  מלנומה,  מחקרים
תגובות