זאבת 14.07.2021

סיכון מוגבר לזיהומים בחולי זאבת

סקירה שיטתית בחנה את הסיכון לזיהומים בחולי זאבת (SLE) והעריכה את ההשפעה של גורמים שונים על הסיכון לזיהום

פריחה דמוית פרפר, האופיינית לזאבת (מקור: ויקיפדיה)
פריחה דמוית פרפר, האופיינית לזאבת (מקור: ויקיפדיה)

הסקירה כללה מחקרים ממאגרי המידע MEDLINE ו-Embase מתחילתם ועד יולי 2018. המחקרים שנכללו בסקירה כללו מחקרים תצפיתיים שהעריכו את הסיכון לזיהום בחולים עם SLE בהשוואה לאוכלוסיה הכללית/ קבוצת ביקורת.

התוצאים שנבדקו במחקר כללו זיהום חמור כללי, זיהום/ הישנות של זיהום הרפס זוסטר, זיהומים אופורטוניסטיים, דלקת ריאות ושחפת. ניתוח רגישות העריך את ההשפעה של הסרת מחקרים עם סיכון גבוה להטיה מהסקירה.

הסקירה כללה 11 מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים ופרוספקטיביים שכללו את התוצאים הבאים: זיהום כולל חמור (4 מחקרים), דלקת ריאות (6), שחפת (3) והרפס זוסטר (2).

הסיכון היחסי (RR) המאוחד לזיהום כולל חמור עלה משמעותית בחולי SLE בהשוואה לכלל האוכלוסיה/ קבוצת ביקורת [RR 2.96 (רווח בר סמך של 95% - 1.28, 6.83)]. RRs מאוגדים לדלקת ריאות, הרפס זוסטר ושחפת הדגימו סיכון מוגבר משמעותית בהשוואה לאוכלוסיה הכללית/ קבוצת ביקורת [RR 2.58  (1.80, 3.70) ,2.50 (2.36, 2.65 ו-6.11 (3.61, 10.33), בהתאמה].

הטרוגניות וראיות להטיה בפרסום נמצאו בכל המחקרים שנבדקו, למעט המחקרים על הרפס זוסטר. ניתוחי רגישות אישרו את תוקף התוצאות.

הסקירה הראתה שחולים עם SLE הם בעלי סיכון מוגבר לזיהום בהשוואה לאוכלוסיה הכללית/ קבוצת ביקורת. יש צורך לאמץ אסטרטגיות למניעת זיהומים בחולי SLE.

מקור:

Pego-Reigosa JM et al. (2020) Rheumatology. 1(60): 60–72

נושאים קשורים:  מחקרים,  ראומטולוגיה,  זאבת,  דלקת ריאות,  שחפת,  זיהומים
תגובות