פמפיגואיד של קרומי הריריות 29.06.2021

הערכת אסטרטגיה אבחנתית עבור פמפיגואיד של קרומי הריריות

ביצוע אימונופלורסנציה מיקרוסופית ישירה על דגימת ביופסיה מוקוזלית נמצאה יעילה לאבחנה של פמפיגואיד של קרומי הריריות

מציאת שיטת אבחנה מדויקת של פמפיגואיד של קרומי הריריות (MMP) הינה חיונית על מנת לצמצם את מקרי האבחנה והטיפול המאוחרים.

במחקר שתוצאותיו התפרסמו בכתב העת JAMA Dermatology, חוקרים העריכו את הדיוק האבחנתי של אימונופלורסנציה מיקרוסופית ישירה (DIF) על תכשירי ביופסיה מוקוזלית ושל אימונוסרולוגיה, בקרב קבוצה גדולה של מטופלים עם חשד ל-MMP.

המחקר הרטרוספקטיבי נערך במרכז שלישוני יחיד למחלות שלפוחיותיות בין 2002-2019. במחקר הוכללו מטופלים עם חשד ל-MMP אשר נמצאה עבורם לפחות דגימת ביופסיה מוקוזלית אחת ב-DIF ואימונפלורסנציה מיקרוסקופית לא ישירה (IIF) על מצע מסוג SSS - salt-split skin. בנוסף, נותחו בדיקה נוספת אפשרית של DIF על דגימת ביופסיה של העור ואחת או יותר בדיקות אימונוסרולוגיות שגרתיות.  התוצא העיקרי שנמדד היה רמת הדיוק האבחנתי של DIF, IFF SSS ואימונובלוט BP180 ו-BP230.

החוקרים מצאו כי מכלל 787 המשתתפים, 121 (15.4%) קיבלו אבחנה של MMP (50 גברים [41.3%], 71 נשים [58.7%]; גיל ממוצע [סטיית תקן] באבחנה, 60.1 [17.7] שנים). ל-67 מהמטופלים עם MMP (55.4%) היתה מעורבות של אתר יחיד, כאשר חלל הפה היה השכיח ביותר שהושפע (51 [42.1%]).

לא נמצא הבדל מובהק בין הרגישות של DIF על ביופסיה בוקלית מקורבת לנגע וביופסיה בוקלית רגילה (89% לעומת 76.7%). 3 מטופלים עם מעורבות של נגע עיני בודד הדגימו DIF חיובי של ריריות הפה בלבד. בקרב 6 מטופלים עם DIF מוקוזלי שלילי, אבחנה של MMP אושרה באמצעות ביופסיית עור. בסך הכל, IIF SSS נמצא פחות רגיש (44.6%), אך בעל סגוליות גבוהה (98.9%). הרגישות של אימונובלוט (66.1%) היתה גבוהה יותר בהשוואה ל-SSS, אך עם סגוליות נמוכה יותר (91.3%).

החוקרים סיכמו כי ביופסיית DIF מוקוזלית הינה בעלת רגישות גבוהה באבחנה של MMP, בעוד שניתוח סרולוגי הינו בעל רגישות נמוכה יותר. ביופסיה יכולה להילקח מאתר סמוך לנגע או מרירית בוקלית תקינה.

דגימת ביופסיה נוספת עם DIF מאתר ריריתי אחר, או מעור המושפע מהמחלה, או מעור תקין, עשויה להעלות את התשואה האבחנתית והינה מומלצת בקרב מטופלים עם תוצאות DIF שליליות וחשד קליני גבוה.

מקור:

Rashid H, Meijer JM, Diercks GFH, et al. JAMA Dermatol. Published online April 28, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.1036

נושאים קשורים:  מחקרים,  פמפיגואיד של קרומי הריריות,  אימונופלורסנציה מיקרוסופית,  אימונוסרולוגיה,  ביופסיה מוקוזלית
תגובות
 
30.06.2021, 07:22

היי.האם מדובר בבולוס פמפגואיד? אמי בת84 האם קשור למערכת חיסון סרטן?תרופות תזונה או שכיבה ללא תנועה?