נגיף הקורונה 15.06.2021

תפקודי כבד לא תקינים ותמותה מ-COVID-19

רמות גבוהות של AST ובילירובין ישיר מנבאות תוצאים שליליים בחולי קורונה

נגיף התוקף את הכבד (צילום: אילוסטרציה)

עד ביצוע מחקר זה, לא הסיקו מהי המשמעות של ממצאים לא תקינים בבדיקת תפקודי כבד ומצב התחלואה בדלקת כבד נגיפית Bי(HBV) על תוצאים של חולי COVID-19. מטרת המחקר היתה לעמוד על משמעות ממצאים אלה.

המחקר בוצע בשיטת מחקר רטרוספקטיבי בו נבדקו 2,073 חולי COVID-19, מהעיר ווהאן שבסין, עם תוצאים ידועים מראש. לאורך המחקר בוצעו בדיקות דם לתפקודי כבד, עם פקטורי שיוך והערכות סיכון לתמותה שנקבעו על ידי ניתוח רגרסיה רב-משתנית. נומוגרם פרוגנוסטי חושב לצורך ניבוי שרידות של מטופלים עם COVID-19. מאפיינים של ממצאי בדיקות מעבדה לא תקינים של תפקודי כבד ותוצאים של נבדקים חולי COVID-19, עם וללא דלקת כבד נגיפית B, הושוו לאחר התאמת ניקוד נטייה ביחס של 1:3.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 2,073 נבדקים, ל-1,282 (61.8%) מצאו תוצאות תפקודי כבד לא תקינים במהלך אשפוזם ו-297 (14.3%) סבלו מפגיעה כבדית. במהלך הקליני של המחלה, רמות Aspartate Aminotransferaseי(AST) ובילירובין ישיר (Direct Bilirubin - D-Bil) ממוצעות החלו לעלות מיד עם הופעת תסמינים, וכן היו גבוהים בפער בחולים שנפטרו לעומת נבדקים ששוחררו מאשפוז.

רמות לא תקינות של AST (יחס סיכונים מתוקנן של 1.39; רווח בר-סמך של 95%, 1.04-1.86; p=0.027) ו-D-Bil (יחס סיכונים מתוקנן של 1.66; רווח בר-סמך של 95%, 1.22-2.26; p=0.001) בעת האשפוז נמצאו כגורמי סיכון עצמאיים לתמותה עקב COVID-19.

החוקרים בנו נומוגרם על בסיס התוצאות של ניתוח רב-משתני וזה הדגים עוצמת בידול מספקת ועקביות טובה בין החיזוי לבין תוצאות התצפית. זיהום ב-HBV בחולים לא העלה את הסיכון לתוצאי COVID-19 שליליים.

מסקנת החוקרים היתה כי רמות לא תקינות של AST ו-D-Bil בעת האשפוז מנבאות תמותה עקב COVID-19, ללא קשר למצב הזיהומי. משום כך, מעקב אחרי תפקודי כבד, ורמות של AST ו-D-Bil בדם הוא הכרחי בחולים מאושפזים עם COVID-19.

מקור: 

Ze Yang Ding, et al (2021). “Association of liver abnormalities with in-hospital mortality in patients with COVID-19” Journal of Hepatology, June 2021. Vol. 76, Issue 6, p. 1295-1302. doi.org/10.1016/j.jhep.2020.12.012

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  אספרטט אמינוטרנספראז (AST),  בילירובין ישיר,  דלקת כבד נגיפית B,  פגיעה כבדית,  מחקרים
תגובות