נגיף הקורונה 14.06.2021

על קול ריאות כמנבא פרוגנוזה בחולי COVID-19

נמצאה התאמה בין תוצאות דירוגי על קול ריאות לרמות מדדי דלקת במטופלים עם זיהום SARS-CoV-2

נמצאה בעבר התאמה בין תוצאות על קול ריאות לתוצאות CT חזה בשלב החריף של COVID-19. על אף הקורלציה המשמעותית בין ביומרקרים לממצאים רדיולוגים ב-CT, קורלציה פוטנציאלית בין פרמטרים ביוכימיים לתוצאות הדמיית על קול ריאות טרם תוארה.

מטרת המחקר היתה לבדוק האם ניתן לנבא תמותה על ידי אחד משני הדירוגים הקיימים על סמך על קול ריאות, ולבחון את הקשר הפוטנציאלי בין נגעים בריאות כפי שהם נראים בעל קול ריאות וביומרקרים בדם.

החוקרים בצעו מחקר תצפיתני רטרוספקטיבי על 45 מטופלים מעל גיל 70 עם זיהום SARS-CoV-2 אשר היו צריכים אשפוז. על קול ריאות בוצע בקבלתם וביום השביעי לאשפוזם כאשר המהלך הקליני היה תקין, או מוקדם יותר במקרים של החמרה. חומרת מחלה דורגה על פי דירוגי LUSS8 ו-LUSS12. בדיקת על קול ולקיחת דמים לביצוע ניתוח מדדי דלקת התבצעו בו זמנית.

תוצאות המחקר הראו כי LUSS8 לעומת LUSS12 ניבא תמותה ב-93.3% לעומת 91.1% מהמקרים; יחסי הסיכויים שלהם היו 1.67 ו-1.57, בהתאמה. הקורלציה בין הפרמטרים הביוכימיים ודירוגי LUSS היתה משמעותית עבור פריטין. יחס הסיכויים עבור LUSS12 ו-LUSS8 היה 1.005.

החוקרים סיכמו כי היכולת הפרוגנוסטית של LUSS12 לא עלתה על זו של LUSS8. כמו כן, היתה קורלציה בין רמות פריטין לתוצאות LUSS.

מקור:

Perez et. al (2021) Respiratory Medicine and Research DOI: https://doi.org/10.1016/j.resmer.2020.100809

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  על קול,  מדדי דלקת,  Covid-19,  מחקרים
תגובות