מחלת פאג'ט גרורתית 08.06.2021

טיפול עם מעכבי HER2 בחולים עם מחלת פאג'ט גרורתית

תוצאות נסיון טיפול עם טרסטוזומאב בשילוב עם פקליטקסל בסרטן מסוג פאג'ט גרורתי חיובי ל-HER-2: ארבעה מקרים וסקירה

ידוע כי במחלת פאג'ט המופיעה מחוץ לרקמת השד, תאי הגידול מבטאים לעתים את הקולטן HER-2י(human epidermal growth factor receptor 2). מספר דיווחי מקרה בעבר הצביעו על תגובה מוצלחת לטיפול במעכבי HER-2 בחולי פאג'ט עם גידול שהינו חיובי לרצפטור. עם זאת, הדיווחים היו בכל פעם על מקרה בודד ורובם עברו הערכה רק על ידי אימונו-היסטוכימיה וטופלו רק בתרופה אחת המעכבת את HER-2.

החוקרים מדווחים על מספר מקרי מחלת פאג'ט גרורתית וחיובית ל-HER-2, שאומתה הן על ידי אימונו-היסטוכימיה והן על ידי בדיקת FISH (Fluorescence in situ hybridization), כאשר החולים קיבלו טיפול עם מעכב HER-2 (טרסטוזומאב) בשילוב עם כימותרפיה (פקליטקסל).

החוקרים מצאו כי תגובה חלקית תועדה במקרה אחד. באותו המקרה, הגידול היה חיובי ל-HER2 הן באימונו-היסטוכימיה (+3) והן ב-FISHיh(≥2.0).

החוקרים הגיעו למסקנה כי יש לבצע בדיקה לביטוי HER2 בחולים הסובלים ממחלת פאג'ט מתקדמת ו/או גרורתית מחוץ לרקמת השד וכי יש לשקול טיפול עם מעכבי HER2 בחולים עם גידול מהסוג הנ"ל, בייחוד אם הוא חיובי הן להגברה של הגן והן לביטוי יתר שלו.

מקור:

Sekiguchi, N. et al. (2020). The Journal of Dermatology. https://doi.org/10.1111/1346-8138.15515

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  מחלת פאג'ט,  מעכבי HER2,  טרסטוזומאב