הודעות 17.02.2021

איתור רופאים לוועדות המתנהלות בבתי המשפט

קול קורא להקמת מאגר מועמדים לתפקידים חברים/ רופאים בוועדות ערר המתנהלות בבתי המשפט

משרד המשפטים פרסם באתר האינטרנט הרשמי קול קורא להקמת מאגר מועמדים לתפקידים חברים / רופאים בוועדות ערר המתנהלות בבתי המשפט.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא עד 24/02/21.

להגשת המועמדות, לחץ/י כאן
(בקישור מפורט המידע הרלוונטי ופרטים להתקשרות ישירה עם הנהלת בתי  המשפט).

ככלל מינוי מוגבל לכהונה של שתי קדנציות בלבד, יתכנו חריגים בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים, כמפורט ברשימת הוועדות.

הקול הקורא מתייחס לוועדות הבאות:

 • ועדות ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים
 • ועדות ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
 • ועדות ערעור לפי חוק הנכים
 • ועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)
 • ועדת ערר לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957
 • ועדה מיוחדת לפי פקודת האריסים (הגנה)
 • בית הדין הכללי לפי פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
 • ועדת פיקוח לפי חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), התשי"ז-1957
 • ועדת ערר לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש"י – 1949
 • ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), התשכ"ה – 1964
 • ועדת משמעת לפי חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב – 1972
 • ועדת היתרים לפי תקנות שירות הציבור (מתנות), התש"ם – 1980
 • ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963
 • ועדה למתן היתרים ופטורים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט - 1969
 • בית הדין לחוזים אחידים לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג -1982

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו