איכות חיים 20.01.2021

סימפטומים ואיכות חיים בחולי סרטן ריאות NSCLC

תוצאים בדיווח עצמי של החולים שהשתתפו במחקר CheckMate 9LA   

CheckMate 9LA הינו מחקר אקראי, שלב 3, שעמד ביעדו המרכזי שהיה שיפור ההישרדות הכוללת של חולי סרטן NSCLC מתקדם בשלב 4 או בהישנות מחלה ללא מוטציות חדשות של EGFR/ALK שטופלו בניבולומאב 360 מ"ג, איפלימומאב 2 מ"ג / ק"ג ושני מחזורי כימותרפיה (n = 361) לעומת חולים שטופלו בארבעה מחזורי כימותרפיה (n = 358) בלבד. בעבודה הנוכחית שהוצגה בכנס ESMO 2020 virtual מובאים תוצאים נוספים הקשורים בטיפול על בסיס דיווח החולים (patient related outcomes PRO).

תסמינים הקשורים למחלה הוערכו באמצעות מדד נטל הסימפטומים של סרטן הריאות ובמדד נטל סימפטומים גלובלי בן 3 פריטים (LCSS ASBI / IGI3) איכות החיים הקשורה לבריאות (HRQoL) הוערכה באמצעות EQ-5D-3L ס ובאמצעות מדד השירות (EQ-5D-3L VAS / UI) .

שיעורי המענה והשלמת השאלונים היו > 80% על פני זרועות המחקר השונות במשך מרבית נקודות ההערכה בזמן הטיפול. מגמת שיפור ב-LCSS ASBI ו-3IGI נצפתה בשתי זרועות הטיפול, אם כי לא הושג הבדל המינימלי לצורך מובהקות. בשתי הזרועות ציוני VAS של EQ-5D-3L התקרבו לנורמה באוכלוסייה בבריטניה לאחר 30 שבועות טיפול. ניתוחי שונות במודלים מעורבים הראו שיפור דומה בין הזרועות בציון LCSS ASBI הכולל כאשר היה מספר מספיק של חולים בשתי זרועות המחקר לצורך הערכה (עד שבוע 78). בנוסף השאלונים העידו ירידה בסיכון להידרדרות מוחלטת ועיכוב הזמן עד להידרדרות כזו תחת טיפול בניבולומאב+איפילומומאב עם כימותרפיה לעומת כימותרפיה בלבד.

החוקרים מסכמים כי מטופלים עם NSCLC מתקדם שטופלו בניבולומאב+איפילומומאב עם כימותרפיה (2 מחזורים) שמרו על איכות חייהם בצורה טובה יותר בהשוואה לטיפול בכימותרפיה בלבד (4 מחזורים). בנוסף מטופלים בזרוע הטיפול המשולב הראו סיכון מופחת להידרדרות לעומת מטופלים בזרוע הכימותרפיה.

טבלה 1: זמן עד להידרדרות ראשונה תחת טיפול משולב ניבולומאב, איפלימומאב וכימו בהשוואה לכימו בלבד

טבלה 2: זמן עד להידרדרות מוחלטת תחת טיפול משולב ניבולומאב, איפלימומאב וכימו בהשוואה לכימו בלבד

נושאים קשורים:  איכות חיים,  תופעות לוואי,  NSCLC,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות