cemiplimab 14.06.2020

תוצאות חדשות במחקר סמיפלימאב ל-CSCC: השפעה טיפולית עמידה וממושכת עם עליה בשיעור תגובה מלאה

תוצאות חדשות של מחקר בסמיפלימאב ל-CSCC שכללו מעקב ארוך טווח מציגות השפעה טיפולית עמידה וממושכת עם שיעור תגובה מלאה (CR) גבוהה יותר ממה שדווח במחקרים קודמים

תאי סרטן עור (צילום: אילוסטרציה)

במפגש השנתי הוירטואלי של ASCO לשנת 2020, פורסמו נתונים חדשים ממחקר קליני שלב 2 על התרופה cemiplimabי(Libtayo) המעכבת PD-1 לטיפול בסרטן תאים קשקשיים מתקדם של העור (CSCC) שהוא סרטן העור הקטלני ביותר שאיננו מלנומה. תוצאות המחקר כוללות מעקב ארוך טווח המצביע על השפעות טיפוליות עמידות וממושכות שהובילו לשיעור תגובה מלאה (CR) גבוה יותר ממה שדווח במחקרים קודמים. הנתונים מהווים חלק ממסד הנתונים הקליני הפרוספקטיבי הגדול והמפותח ביותר של חולי CSCC גרורתי (mCSCC) או מקומי מתקדם (laCSCC) שאינם מועמדים לניתוח קורטיבי או לטיפולים בקרינה.

CSCC הוא סרטן העור השני בשכיחותו בעולם, ומהווה כ-20% מכלל סוגי סרטני העור כאשר מספר המקרים צפוי לעלות משמעותית במדינות רבות בשנים הקרובות. במידה והגידול מתגלה מוקדם הפרוגנזה לסרטן זה הנה טובה למדי והטיפול מתבצע לרוב בהסרה ניתוחית. לעומת זאת, במקרים בהם CSCC מתגלה מאוחר הטיפולים המוצעים פחות יעילים והפרוגנוזה איננה טובה וחולים רבים יכולים לחוות איכות חיים ירודה עם התקדמות המחלה. מקורות שונים מעריכים כי 7,000 חולים בארה"ב מתים מדי שנה כתוצאה מ-CSCC  מתקדם, מספר הדומה למספר מקרי המוות הנגרמים כתוצאה ממלנומה.

cemipilimab הינה נוגדן מונוקלוני אנושי (מלא) אימונוגלובין G4, בעל אפיניות גבוהה לקולטן PD-1  הנמצא על תאי T. הנוגדן מתחבר ל-PD-1 ובאופן זה מונע מתאים סרטניים את היכולת להשתמש במסלול PD-1 לצורך דיכוי של הפעלת תאי T. בהתאם לנתונים ממחקרים קודמים (9.4 חודשים חציון מעקב במחקר הראשוני) התרופה אושרה בארה"ב, באיחוד האירופי ובמדינות אחרות לטיפול במבוגרים עם mCSCC או laCSCC שאינם מועמדים לניתוח קורטיבי או לטיפול בקרינה. היא מאושרת במסגרת סל הבריאות בישראל וצפויה להרשם בקרוב.

במחקר הקליני שלב 2, רב מרכזי, בתווית פתוחה (1540Study), ללא אקראיות נכללו 193 חולים עם laCSCC או mCSCC שלא היו מועמדים לניתוח קורטיבי או טיפול בקרינה. החולים טופלו ב-3 מ"ג/ק"ג cemipilimab Q2W (קבוצה 1 mCSCC, קבוצה 2 laCSCC) או 350 מ"ג cemipilimabיQ3W (קבוצה 3 mCSCC).

תוצאות המחקר שכללו מעקב של עד שלוש שנים, הראו כי 46% מהמטופלים (95% CI:י39%-53%) הראו הצטמקות של הגידול בעקבות הטיפול כאשר חציון משך הזמן עד לתגובה לטיפול ארך חודשיים (טווח בין רבעוני: 2-4 חודשים). בנוסף, בקרב 16% מהמטופלים הגידולים נעלמו לחלוטין לאורך המעקב הממושך - שיעור הגבוה משמעותית מהתוצאות שהתקבלו בניתוחי הנתונים הקודמים. בקרב חולים עם מחלה גרורתית שעברו את המעקב הארוך ביותר, 20% מהמטופלים הראו תגובה מלאה (CR), כאשר בעת ניתוח הנתונים הראשוני, שבוצע בשנת 2017, נרשם שיעור של 7% בלבד. בקרב המטופלים שהשיגו CR בכלל קבוצות הטיפול במחקר, משך הזמן החציוני עד להשגת תגובה מלאה היה 11 חודשים (טווח בין רבעוני: 7-15 חודשים). יש לציין, כי אף אחת מקבוצות הטיפול לא הגיעה לחציון הישרדות כוללת או לחציון משך התגובה במשך המעקב שבוצע עד כה. שיעורי ההישרדות ושיעורי התגובה שהושגו גבוהים יותר מהתוצאות שהושגו עד כה בעזרת טיפולים אחרים.

במחקר זה לא נרשמו אירועי בטיחות חדשים או תופעות לוואי לא מוכרות ואחוז הנשירה מהטיפול נותר נמוך. תופעות הלוואי הקשורות בטיפול שהופיעו בשכיחות גבוהה היו עייפות (35%), שלשול (28%) ובחילה (24%). תופעות הלוואי הרציניות (מדרגה 3 ומעלה) הנפוצות ביותר היו פנואמיניטיס (2.6%), דלקת כבד אוטואימונית (1.6%), אנמיה, קוליטיס ושלשול (1%). לא דווח על תופעות לוואי חדשות שהובילו למוות.

בנוסף לנתוני היעילות והבטיחות החדשים, הוצג לראשונה ניתוח פוסט-הוק נפרד של תוצאי איכות החיים הקשורה לבריאות (HRQL). רוב המטופלים (83%) דיווחו על HRQL כללי משופר או יציב ו-43% מהמטופלים חוו ירידה משמעותית בכאב תוך 4 חודשים מתחילת הטיפול.

נושאים קשורים:  cemiplimab,  CSCC,  סרטן העור