הודעות 30.03.2020

הבהרה בנושא טלה-דרמטולוגיה לחברי האיגוד לרפואת עור ומין

עמדת האיגוד בנושא טלה-דרמטולוגיה כפי שנוסחה בשנת 2015 עם מספר הבהרות עליהן החליט הוועד הנוכחי

לחברי האיגוד שלום רב,

לאור המצב הנוכחי והשימוש הגובר במפגשים וירטואלים מצאנו לנכון לפרסם את עמדת האיגוד בנושא טלה-דרמטולוגיה כפי שנוסחה בשנת 2015 עם מספר הבהרות עליהן החליט הוועד הנוכחי.

לקובץ לחצו כאן.

עוד בטרם פרוץ המשבר הנוכחי הקמנו ועדה שתנסח מסמך עדכני ומפורט אשר יפורסם בהמשך.

בתקווה לימים טובים יותר

דר׳ לב פבלובסקי בשם ועד האיגוד.

1. ועד האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין מכיר ותומך במתן שירותי טלה-דרמטולוגיה, בהתאם לקווים המנחים הכלולים בנייר העמדה משנת 2015.

2. ועד האיגוד מדגיש במיוחד את סעיפים 7 ו-8 דלהלן מנייר העמדה:

7. יש לדאוג לשיפוי כספי של הרופא הדרמטולוג המבצע את הטלה-דרמטולוגיה לפחות כמו ביקור רגיל, ואם יתברר שהזמן הממוצע שהוא מקדיש לחולה בטלה-דרמטולוגיה גבוה יותר מזמן ביקור רגיל, יש לשפות אותו בהתאם.

8. אין לכפות על רופא עור לבצע טלה-דרמטולוגיה באם הוא אינו חפץ בכך.

3. כמו כן לדעת האיגוד רופא יכול לעסוק בטלה-דרמטולוגיה רק אם הוא בעל תואר מומחה ברפואת עור ומין עם ותק של שנה לפחות בעבודה בקהילה מסיום ההתמחות ובתנאי שיהיה זמין לביקור רגיל של המטופל אם יהיה צורך בכך .

4. אנו פונים לכלל רופאי העור ומבקשים שלא להיענות להצעות הגורעות משכרנו, שעלולות להביא בעתיד להפחתה בתגמול גם עבור ביקורים רגילים.

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות