רפואת עור 26.12.2019

טרנסג'נדרים ורפואת עור - מה כוללת הספרות המחקרית הקיימת?

סקירה שיטתית זו ניסתה לאפיין את הספרות הרפואית המחקרית הקיימת בנוגע לבעיות העוריות והטיפול בהן בקרב מטופלים טרנסג'נדרים

למטופלים בעלי הזהות המינית המכונה טרנסג'נדר (Transgender) יש צרכים ייחודים רבים בתחום רפואת העור, אך עם זאת הספרות הנוגעת לטיפול עורי במטופלים טרנסג'נדרים לוקה בחסר.

מטרתו של מחקר זה היתה לערוך סקירת ספרות שיטתית בנושא הטיפול בבעיות עוריות של טרנסג'נדרים, שתהווה בסיס למחקר והוראה עתידיים בנושא.

החוקרים סקרו באופן שיטתי מחקרים שפורסמו ועברו ביקורת עמיתים, שתחום עיסוקם היה טיפול עורי במטופלים טרנסג'נדרים.

סך של 110 מאמרים עמדו בהגדרות ההכללה של הסקירה השיטתית. כמגבלה של מחקר זה, החוקרים ציינו שעקב המחסור במחקרים כמותניים ברפואת עור של טרנסג'נדרים, מרבית הספרות הקיימת שנכללה בסקירה נשענת על תיאורי מקרה ועל דעות מומחים.

החוקרים סיכמו באומרם שלרופאי עור יש את היכולת להשפיע באופן נרחב על הטיפול במטופלים טרנסג'נדרים ושפע של הזדמנויות להרחיב את הספרות המחקרית והרפואית הנוגעת לאוכלוסיה זו.

מקור:

Sullivan, P. et al. (2019). Journal of the American Academy of Dermatology. 81(2):438-447

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואת עור,  טרנסג'נדרים,  ספרות רפואית
תגובות