הודעות 24.12.2019

ביצוע נכון של תבחיני מטלית

מסמך עמדה בנושא ביצוע נכון של תבחיני מטלית

מבדק אלרגיה (אילוסטרציה)
מבדק אלרגיה (אילוסטרציה)

אלרגיה ממגע הינה הפרעה בסטטוס החיסוני של אדם הנגרמת עקב מגע עם חומר אלרגני המרגש את מערכת החיסון. הכימיקלים המשרים תגובה זו הינם בדרך כל מולקולות הקטנות מ-500 דלתון.

תבחיני מטלית מהווים את הדרך הבלעדית לאבחנת דלקת עור ממגע. ביצוע נכון שלהם מבטיח רגישות וספציפיות גבוהים ככל האפשר. הקווים המנחים לביצוע תבחיני מטלית פורסמו ב-2015 ע"י החברה האירופאית לדלקת עור ממגע ומהווים מוסכמה עולמית מקובלת.

נקודות להדגשה:

  1. ביצוע של סדרת הבסיס בלבד ("BASIC OR STANDARD SERIES") מזהה בסביבות 60% בלבד מהתגובות הצפויות. לכן, יש לשאוף ולבצע תבחיני מטלית מורחבים המותאמים לחשיפות, למיקומים האנטומיים ולאנמנזה.
  2. על המדבקות להיות מונחות על גב המטופל לפחות 48 שעות.
  3. יש לבצע לפחות 2 קריאות של הטסטים: האחת לאחר 48 שעות והשאר 72 או 96 שעות ורצוי גם לאחר 7 ימים. קריאה אחת בלבד לאחר 48 שעות מגלה רק כ-15%-60% מסך התגובות.
  4. כמובן שהקריאה תתבצע על ידי רופא בלבד ולא איש צוות אחר או המטופל עצמו.
  5. רצוי לבצע תבחיני מטלית גם עם מוצרי המטופל. יש צורך בידע מקיף לגבי אילו מוצרים ניתן להדביק, כיצד למהול ובאיזה נשא להשתמש.
  6. יש לדעת ולהעריך באופן מקצועי האם תגובה מסוימת שעלתה בתבחיני מטלית היא אכן אלרגית ולא איריטנטית ורלוונטית לבעייה העורית בעטייה הגיע המטופל.
  7. יש לשאוף כי תבחיני מטלית יבוצעו על ידי רופא עור שחלק ניכר מעבודתו הינה בזיקה לתחום האלרגיה העורית ועבר הכשרה במרכז המתמחה בנושא.
נושאים קשורים:  הודעות
תגובות