אי ספיקת לב 05.12.2019

השפעת Sacubitril /Valsartan על מקטעי הפליטה באי ספיקת לב

ההשפעות הטיפוליות של sacubitril / valsartan, בהשוואה למעכב RAS בלבד, משתנה על בסיס רמות LVEF - מקטע פליטה מופחת של חדר שמאל

בעוד שקיימים טיפולים לאי ספיקת לב (HF) עם מקטע פליטה מופחת של חדר שמאל (LVEF), קיימות מעט אפשרויות זמינות לחולים בטווח הגבוה יותר של מקטע הפליטה (LVEF (> 40%.

Sacubitril / valsartan הושווה עם מעכב רנין-אנגיוטנסין (RAS) בלבד בשני ניסויים קליניים בעלי עיצוב ניסוי דומה שכללו חולים עם LVEF מופחת ושמור, ומאפשרים לבדוק את השפעות התרופה לאורך הספקטרום של LVEF.

החוקרים שילבו נתונים מ- PARADIGM-HF (זכאות LVEF ≥40%; n = 8,399) ו-PARAGON-HF (זכאות LVEF ≥45%; n = 4,796) בניתוח מאוחד שנקבע מראש. החוקרים חילקו חולים אקראיים לקטגוריות הבאות משמאל לימין:

≤22.5% (n=1269), >22.5% to 32.5% (n=3987), >32.5% to 42.5% (n=3143), > 42.5% to 52.5% (n=1427), > 52.5% to 62.5% (n=2166), >62.5% (n=1202)

החוקרים בדקו את הזמן שעבר בכל קבוצה עד למוות הראשון על רקע קרדיווסקולרי ואשפוז על רקע HF, מרכיביו, סך כל האשפוזים על רקע אי ספיקת לב, תמותה מכל הסיבות ותמותה שאינה קרדיווסקולרית. שיעורי ההיארעות והשפעות הטיפול נבדקו על פי קטגוריות של LVEF.

בקרב 13,195 חולים אקראיים, החוקרים זיהו שיעורים נמוכים יותר של מוות קרדיווסקולרי ואשפוז על רקע HF בקבוצות בעלות מקטע פליטה גבוה לעומת קבוצות בעלות מקטע פליטה נמוך. לעומת זאת, שיעורים דומים של תמותה שאינה קרדיווסקולרית נמצאו בקבוצות אלו.

Sacubitril / Valsartan היה עדיף על RAS מבחינת משך הזמן עד תמותה ראשונה בקבוצה על רקע קרדיוווסקולרי או אשפוז על רקע אי ספיקת לב (HR 0.84, 95% CI 0.78, 0.90), מוות קרדיוווסקולרי (HR 0.84, 95% CI 0.76, 0.92), אשפוז על רקע אי ספיקת לב (HR 0.84, 95% CI 0.77, 0.91) ותמותה מכל סיבה שהיא (HR 0.88, 95% CI 0.81, 0.96). ההשפעה של sacubitril / valsartan השתנתה על בסיס רמות LVEF (אינטראקציה p = 0.02), ונראה היה כי התועלת המיטבית היתה אצל קבוצות עם EF מתחת לטווח התקין, אם כי יתרון הטיפול למוות קרדיווסקולרי פחת ברמה הנמוכה ביותר של מקטע פליטה.

החוקרים מצאו שינוי ביחס בין LVEF ליעילות של sacubitril / valsartan אצל גברים ונשים כאחד ביחס לסך כל האשפוזים על רקע HF ולמוות קרדיווסקולרי, אף כי נשים הפיקו תועלת גם ממקטע פליטה שמור יחסית.

ההשפעות הטיפוליות של sacubitril / valsartan, בהשוואה למעכב RAS בלבד, משתנה על בסיס רמות LVEF, כאשר יתרונות הטיפול, במיוחד מבחינת סך אשפוזים על רקע אי ספיקת לב, ממשיכים עד לאי ספיקת לב עם ​​הפחתה קלה במקטע הפליטה. לעומת זאת, בקרב נשים היתרונות הטיפוליים הללו נמשכים לטווח LVEF גבוה יותר.

מקור:

Solomon, Scott D., Muthiah Vaduganathan, Brian L. Claggett, Milton Packer, Michael Zile, Karl Swedberg, Jean Rouleau et al. "Sacubitril/Valsartan Across the Spectrum of Ejection Fraction in Heart Failure." Circulation (2019).

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  אנטרסטו,  sacubitril/valsartan,  ENTRESTO,  ARNI
תגובות