תת תריסיות מולדת 05.12.2019

סקר יילודים לתת תריסיות – מה ניתן ללמוד מתאומים?

מטרת המחקר היתה להעריך את שיעור חוסר התאמה בין תאומים שנסקרו לתת תריסיות מולדת ולהבין האם מעקב ארוך טווח אחרי התאום הבריא יכול להועיל באבחון תת תפקוד של בלוטת התריס?

מטרת המחקר היתה להעריך את שיעור חוסר התאמה בין תאומים שנסקרו לתת תריסיות מולדת, להבין האם מעקב ארוך טווח של התאום הבריא יכול להועיל באבחון תת-תפקוד של בלוטת התריס במהלך ההתפתחות ולהעריך את חשיבות הגנטיקה והסביבה על ההשפעה של תת תריסיות מולדת קבועה או חולפת.

47 זוגות תאומים עם חוסר התאמה בתוצאות הסקירה לתת תריסיות נבדקו. התאום בו היתה תוצאה חיובית בסקר ושבו אוששה אבחנה של תת תריסיות נקרא התאום החיובי.

שבעה זוגות תאומים הפכו לתואמים לתת תריסיות בחודש הראשון של החיים (14.9%) היות ושבעה תאומים עם סקר שלילי נתגלו כבעלי רמות TSH גבוהות בעת בדיקה חוזרת.

במהלך מעקב ארוך טווח (בין 3-21 שנים), תת תריסיות אובחנה בשני תאומים שליליים בגיל 9 חודשים ובגיל 12 שנים. ניתוח נוסף הצביע על כך שהנטייה לתת תריסיות חולפת הוסברה ב-95% על ידי מאפיינים גנטיים וב-5% על ידי מאפיינים סביבתיים, בעוד שההתייצגות של תת תריסיות קבועה הוסברה ב-64% על ידי מאפיינים סביבתיים משותפים (סביבה משותפת בחיים העובריים) וב-36% על ידי מאפיינים סביבתיים בלתי משותפים.

מקור: 

Medda E. et al (2019). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 12, December 2019, Pages 5765–5779;

נושאים קשורים:  מחקרים,  תת תריסיות מולדת,  תאומים,  גנטיקה
תגובות