הודעות 09.09.2019

בחירות למוסדות האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין

קריאה למועמדים ליו"ר, 10 חברי וועד ו-3 חברי וועדת ביקורת. מועמדויות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות עד ליום 19/9/19

ועדת הבחירות לוועד האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין מודיעה בזאת על קריאה למועמדים ליו"ר, 10 חברי וועד ו-3 חברי וועדת ביקורת.

הבחירות יתבצעו דרך אתר האינטרנט של ההסתדרות הרפואית, בישראל האיגודים המדעיים, שכתובתו www.ima.org.il/elections בתאריכים 4-11/11-2019. ההצבעה הינה חשאית, אישית ומאובטחת. כל חבר בעל זכות בחירה יקבל בדואר לביתו מכתב המפרט את סדרי הבחירות, קוד סודי, סיסמא אישית ו"כרטיסי הביקור" של המועמדים לתפקידים.

בעלי הזכות לבחור ולהיבחר הם: רופאים חברי הר"י, מומחים במחלות עור ומין, אשר הסדירו את תשלום דמי החבר לאיגוד לשנים 2019-2018 עד ליום 19/10/3 .לאחר תאריך זה תיסגר רשימת בעלי זכות הבחירה.

להסדרת התשלום ניתן להתקשר למשרדי ההסתדרות הרפואית, מחלקת שירות לפרט ולאיגודים בטלפון 03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30.

מועמדויות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות עד ליום 19/9/19. להצעת המועמדות יש לצרף כרטיס ביקור/מצע בחירות על גבי עמוד אחד (יש אפשרות לצרף תמונה). נא לציין לאיזה תפקיד הוגשה המועמדות (יו"ר, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת). את הצעת המועמדות יש לשלוח בדואר
אלקטרוני ובכתב לכתובת הבאה:

פרופ' דן בן-אמתי: dan.benamitai@gmail.com

בהתאם למדיניות הר"י ולצורך קיום הליך דמוקרטי מיטבי, במידה ולא יוגשו מספיק מועמדויות לחברי הוועד האיגוד ו/או במידה ותוגש מועמדות יחידה לראשות האיגוד עד לתאריך הקובע, יוארך המועד להגשת המועמדויות בשבוע נוסף בהתאם להודעה שתישלח לחברים.

בכבוד רב,

חברי ועדת הבחירות
פרופ' דן בן-אמתי - יו"ר
פרופ' בעז עמיחי
ד"ר לי-און גלעד

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות