מלנומה עורית 07.08.2019

האם קיים קשר בין מאפייני פוריות לבין הסיכון למלנומה עורית בקרב נשים?

מחקר עוקבה מבוסס-אוכלוסיה גדול זה שנערך בנורבגיה בדק האם קיים קשר בין מאפייני הפוריות השונים של נשים לבין הסיכון שלהן ללקות במלנומה עורית

מחקר עוקבה מבוסס-אוכלוסיה זה שנערך בנורבגיה בדק האם קיים קשר בין מאפייני הפוריות השונים של נשים לבין הסיכון שלהן ללקות במלנומה עורית, הן באופן כללי והן לאחר ריבוד לתתי-סוגים של המחלה ולמיקומים אנטומיים מסוימים.

הקשר בין גורמי פוריות לבין הסיכון למלנומה עורית איננו ברור. החוקרים בחנו סוגיה זו כחלק ממחקר עוקבה של נשים נורבגיות וסרטן.

מטרתו של מחקר זה היתה לבדוק את הקשר שבין מספר גורמים בתחום הפוריות (גיל בעת הווסת הראשונה, משך המחזור החודשי, מספר הלידות, הגיל בעת הלידה הראשונה והאחרונה, המצב מבחינת גיל הפסקת הווסת (מנופאוזה), משך תקופת ההנקה, ומשך תקופת הביוץ) לבין הסיכון למלנומה עורית. הקשר נבדק הן באופן כללי, והן לפי תתי-סוגים היסטולוגיים והמיקומים האנטומיים.

במחקר זה בוצע מעקב אחר 165,712 נשים, שהיו בין הגילאים 30-75 בעת ההכללה למחקר בין השנים 1991-2007 ועד לסוף שנת 2015. נעשה שימוש ברגרסייה רבת-משתנים על-שם קוקס (Cox) בכדי להעריך את יחסי הסיכונים עם רווחים ברי-סמך של 95%.

הגיל הממוצע בעת הרישום לאוכלוסיית העוקבה היה 49 שנים. במהלך תקופת מעקב חציונית של 18 שנים, זוהו 1,347 מקרים של מלנומה עורית. לא נמצא קשר ברור בין גורמים מתחום הפוריות לבין הסיכון למלנומה עורית.

לאחר ריבוד לפי תת-סוג היסטולוגי נצפתה הטרוגניות מובהקת (P=0.01) בהשפעה של משך תקופת הביוץ על הסיכון למלנומה עם פיזור שטחי (יחס סיכונים 1.02, רווח בר-סמך 95%, 1.01-1.04 לכל תוספת של שנה), ולמלנומה נודולרית (יחס סיכונים 0.97, רווח בר-סמך 95%, 0.94-1.01 לכל תוספת של שנה).

לאחר ריבוד לפי מיקום אנטומי, המצב מבחינת מנופאוזה (יחס סיכונים 0.54, רווח בר-סמך 95%, 0.31-0.92, בתר-מנופאוזה לעומת טרום-מנופאוזה) ומשך המחזור החודשי (יחס סיכונים 1.07, רווח בר-סמך 95%, 1.01-1.13, לכל תוספת של יום) היו קשורים למלנומה עורית בגו (Trunk). בנוסף, נצפתה הטרוגניות מובהקת בין אתרים אנטומיים עבור המצב מבחינת מנופאוזה (P=0.04).

החוקרים הסיקו שלפי מחקר עוקבה ומבוסס-אוכלוסיה גדול זה שנערך בנורבגיה, לא נמצאו ראיות משכנעות בנוגע לקשר שבין מאפייני פוריות לבין הסיכון מלנומה עורית.

מקור: 

Støer, NC. et al. (2019). British Journal of Dermatology. 181(2):282-289

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה עורית,  גורמי פוריות
תגובות