אלרגיה לניקל 07.08.2019

מחקר רחב היקף: עלייה ברגישות לניקל בצפון אמריקה

המחקר כלל עשרות אלפי מטופלים שעברו תבחין עורי לרגישות לניקל לאורך שני עשורים ותיעד מאפיינים שונים של המטופלים עם תבחין חיובי

ניקל הוא אלרגן שכיח. מטרתו של מחקר זה היתה לבחון את האפידמיולוגיה של רגישות לניקל בצפון אמריקה.

מחקר חתך רטרוספקטיבי זה כלל 44,097 מטופלים שעבר תבחין מטלית (Patch test) כחלק ממחקר שביצעה הקבוצה לחקר דלקת העור עקב מגע (Contact dermatitis) בצפון אמריקה בין השנים 1994-2014. רגישות לניקל הוגדרה כאשר תבחין המטלית לניקל היה חיובי.

החוקרים העריכו את תדירות הרגישות לניקל ואת הנתונים הדמוגרפיים של המטופלים. עבור כל תגובה חיובית לניקל, תועדו בטבלה הרלוונטיות הקלינית, ההקשר התעסוקתי, ומקורות החשיפה לחומר.

התדירות הממוצעת של רגישות לניקל הייתה 17.5% (בשנים 1994-2014). שיעור הרגישות לניקל עלה באופן מובהק עם הזמן (מ-14.3% בשנים ח-1996 ועד 20.1% בשנים 2013-2014, P<0.0001). באופן מובהק, מטופלים שסבלו מרגישות לניקל היו בסבירות גבוהה יותר נשים, צעירים, ממוצא אתני שאיננו לבן, ואטופיים (סבלו מאקזמה ואסטמה).

כמו כן, מטופלים אלה סבלו בסבירות גבוהה יותר מדלקת עור שעירבה את הפנים, הקרקפת, האוזניים, הצוואר, הזרוע, או את הגו (P≤0.0474).

סך הכל, ל-55.5% מהתגובות הייתה רלוונטיות קלינית עכשווית. אחוז זה עלה באופן מובהק עם הזמן (מ-44.1% בשנים 1994-1996, ועד 51.6% בשנים 2013-2014, P<0.0001).

שיעור המקרים שהיו קשורים לגורם תעסוקתי היה 3.7% בסך הכל, עם ירידה מובהקת לאורך זמן (מ-7.9% בשנים 1994-1996, ועד 1.9% בשנים 2013-2014, P<0.0001). מקור המגע השכיח ביותר עם ניקל היה תכשיטים.

החוקרים בחרו לציין שהמגבלה העיקרית של המחקר היא שאוכלוסיית המחקר התבססה על מטופלים שהופנו באופן שלישוני.

החוקרים הסיקו שאלרגיה לניקל הינה בעלת חשיבות משמעותית מבחינת בריאות הציבור בצפון אמריקה. תדירות הרגישות לניקל בקרב מטופלים שהופנו לביצוע תבחין מטלית עלתה באופן מובהק לאורך תקופה בת 20 שנה.

מקור: 

 Warshaw, EM. et al. (2019). Journal of the American Academy of Dermatology. 80(3):701-713

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואת עור,  אלרגולוגיה,  ניקל,  דלקת עור עקב מגע
תגובות