דופילומב 11.07.2019

דופילומאב מובילה להשפעה קלינית מיטיבה במטופלים עם דלקת עור אטופית

דופילומאב מובילה להשפעה קלינית מיטיבה במטופלים עם דלקת עור אטופית שלא משיגים עור חף מנגעים או כמעט חף מנגעים כפי שנמדד ע"י IGA: אנליזה פוסט הוק של שני מחקרי פאזה III

בארצות הברית, ציון IGAי(Investigator's Global Assessment) השווה או קטן מ-1 (עור חף מנגעים או כמעט חף מנגעים) הינו התוצא המקובל על ידי הרשויות הרגולטוריות לצורך הערכת יעילות במחקרים קליניים העוסקים בדלקת עור אטופית. עם זאת, ציון ה-IGA מודד רק את החומרה "הגלובלית" של הסמנים העוריים (אודם ואינדורציה) ללא מידת הקף המעורבות של כלל העור וללא הערכה של תסמינים מדווחי מטופלים כדוגמת גרד. לפיכך בחינה של ציון IGA  בלבד עלולה לגרום ל"פספוס" של השפעה קלינית מיטיבה ולגרום להערכה לא מדויקת של יעלות הטיפול בהיבט גרד, אובדן שינה ותסמינים אחרים.

דופילומאב הינה נוגדן חד-שבטי מואנש הפועל כנגד קולטן אלפא לאינטרלאוקין 4 ומעכב איתות של אינטרלאוקינים 4 ו-13. דופילומאב הוכחה כיעילה ובטוחה במחקרים קליניים שעסקו בדלקת עור אטופית, אסתמה, רינוסינוסיטיס כרונית, פוליפוזיס נזלית ואזופגיטיס אאוזינופילית ובכך הדגימה את החשיבות של אינטרלאוקינים 4 ו-13 במספר רב של מחלות אלרגיות ואטופיות. דופילומאב מאושרת לטיפול בדלקת עור אטופית בינונית-קשה שאינה נשלטת. במחקרי מפתח שהובילו לאישור התרופה, כ-40% מהמטופלים שקיבלו דופילומאב השיגו IGA  השווה או קטן מ-1 לאחר 16 שבועות טיפול. עם זאת, שיעור גבוה בהרבה של מטופלים השיגו הטבה קלינית משמעותית בסולמות מדידה  אחרים כדוגמת ה-EASI וה-NRSי (pruritus numerical rating scale).

החוקרים בעבודה זו ביצעו אנליזת פוסט-הוק של שני מחקרי פאזה 3 SOLO 1&2 בחולים עם IGA הגבוה מ-1 בסוף תקופת הטיפול על מנת להעריך את ההשפעה של דופילומאב הניתנת כמונותרפיה במינון 300 מ"ג, פעם בשבועיים.

החוקרים מצאו כי לעומת אינבו, שיעור ניכר יותר של מטופלים שקיבלו דופילומאב השיגו EASI-75י(20.95 לעומת 4.8% ו-EASI-50י(49.6% לעומת 16.2%). לאור ציון ה-EASI הבסיסי הגבוה יותר במטופלים עם IGA הגדול מ-1, השגה של EASI-50 מייצגת שיפור אבסולוטי ניכר ב-EASI אשר משוקף בשינוי הכולל בציון ה-EASIי(-17.5 לעומת -4.3; p<0.001). בשבוע 16, הירידה בציון גרד NRS מתחילת המחקר הייתה גבוהה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת האינבו (-35.2% לעומת -9.1% ; p<0.001). הירידה מתחילת המחקר באחוז שטח הגוף המושפע הייתה גבוהה יותר בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת האינבו (-23.1 לעומת -4.5; p<0.001). השיפור בציון DLQIי(Dermatology Life Quality Index) היה גבוה יותר באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת האינבו בשבוע 16 (שיפור של 7.2 נקודות לעומת 1.6 נקודות בקבוצת האינבו). דפוס שיפור דומה נצפה עבור ציוני POEMי(Patient -Oriented Eczema Measure): בקרב מטופלים עם IGA הגדול מ-1, שיפור בציון ה-POEM הבסיסי היה גדול יותר באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת האינבו ושיעור גדול יותר של מטופלים בקבוצת הדופילומאב השיגו ירידה של 4 נקודות או יותר בציון זה (57.4% לעומת 21.0%; p<0.001).

החוקרים מסכמים כי באנליזת פוסט-הוק זו של שני מחקרי פאזה 3, מטופלים עם IGA הגדול מ-1 בשבוע 16 היו בעלי מחלה התחלתית קשה יותר. מטופלים אלו חוו הטבה קלינית מובהקת סטטיסטית מטיפול בדופילומאב לעומת אינבו. הטבה זו כללה שיפור בהיקף וחומרת נגעי דלקת העור האטופית כפי שהוערכו על פי ציון EASI והיקף שטח העור המעורב. בנוסף, המטופלים חוו ירידה ניכרת בציון גרד NRS וציון כאב/אי נוחות (EQ-5D). תסמינים אלו הינם תסמינים נפוצים של דלקת עור אטופית. השיפור באיכות החיים של המטופלים עם ציון IGA הגדול מ-1 היה גדול יותר בקבוצת הדופילומאב מאשר בקבוצת האינבו. שיפור בתוצאים מדווחי מטופלים אשר נמדדו על ידי ציוני POEM ו-PGATE היה גם כן גדול יותר בקבוצת הדופילומאב לעומת קבוצת האינבו. באופן ראוי לציון, 52% מהמטופלים עם IGA הגדול מ-1 דירגו את הטיפול בדופילומאב כ"טוב", "טוב מאוד" או "מצוין" לעומת 17% בלבד בקבוצת האינבו. מטופלים עם IGA הגדול מ-1 חוו שיפור בסימנים קליניים אובייקטיביים, גרד ואיכות חיים גם כאשר התוצאות נותחו עבור כלל המטופלים עם IGA2-4 וגם כאשר התוצאות נותחו לפי ציוני IGA פרטניים. ממצא זה מרמז כי השגת IGA השווה או קטן מ-1 אינה משקפת את מלוא ההטבה שהמטופלים חווים מהטיפול. מאחר ו-IGA הינו סולם שאינו לוקח בחשבון תסמיני מטופלים רלוונטיים כדוגמת גרד, שינה ואיכות חיים כוללת.

מקור: 

Silverberg, J.I. et al. (2019) British Journal of Dermatology.

GZIL.DUPI.19.06.0064

נושאים קשורים:  דופילומב,  דלקת עור אטופית,  מחקרים