דלקת עור אטופית 13.06.2019

טרלוקינומב, נוגדן חד שבטי נגד IL-13, לטיפול בדלקת עור אטופית

מטרת המחקר היתה להעריך את היעילות והבטיחות של טרלוקינומב במבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה

ל-IL-13  תפקיד חשוב בתהליך ההתפתחות של דלקת עור אטופית. טרלוקינומב הינו נוגן חד שבטי שכולו ממקור אנושי, אשר מנטרל באופן פוטנטי וספציפי את IL-13. מטרת המחקר היתה להעריך את היעילות והבטיחות שי ל טרלוקינומב במבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה.

במחקר פאזה 2b,י 204 מבוגרים עברו חלוקה רנדומלית שווה (1:1:1:1) ל-4 קבוצות: 3 קבוצות שקיבלו מינונים שונים, 45, 150 או 300 מ"ג של טרלוקינומב תת עורי. הקבוצה הרביעית קיבלה אינבו. התרופה (או האינבו) ניתנה למטופלים כל שבועיים במשך 12 שבועות, בשילוב עם גלוקוקורטיקואידים טופיקליים.

שני יעדים סופיים נבדקו: הערכת השינוי בחומרה הבסיסית (שאיתה הגיע המטופל) על ידי ציון Eczama Area Severity Index. אחוז המשתתפים עם Investigator's Global Assessment Response (ציון 0/1 והפחתה של 2 דרגות ומעלה מהשלב ההתחלתי) בשבוע 12 לטיפול.

תוצאות המחקר הראו כי בשבוע 12 לטיפול, עם מינון של 300 מ"ג טרלוקינומב, נצפה שיפור משמעותי בציון הבסיס הראשוני של ה-Eczema Area Severity Index. זאת בהשוואה למטופלים בקבוצה שנטלה אינבו (הפרש ממוצעים מתוקן 4.94-, רווח בר-סמך 95%; 8.76- עד 1.13-, P=0.01).

כמו כן, נצפה כי אחוז גבוה יותר של מטופלים הדגימו Investigator's Global Assessment Response, לעומת הקבוצה שנטלה אינבו (26.7% לעומת 11.8%). תגובה משמעותית יותר הודגמה במשתתפים עם ריכוזים גבוהים יותר של ביו-מרקרים המסמנים עליה בפעילות IL-13.

כמו כן, משתתפים שטופלו עם 300 מ"ג טרלוקינומב, הדגימו שיפור בתוצאות ה-SCOARD, ה-Dermatology Life Quality Index וה-Pruritus Numeric Rating Scale (בממוצע של 7 ימים). זאת בהשוואה לקבוצה שנטלה אינבו.

תופעת הלוואי הנפוצה ביותר שדווחה בעקבות הטיפול היתה זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, גם בקבוצה שנחקרה כאינבו (3.9%) וגם בקבוצות שנטלו טרלוקינומב במינונים שונים (3.9%).

מסקנת המחקר היתה כי נמצא קשר בין טיפול עם טרלוקינומב לבין שיפור מוקדם וממושך בסימפטומים של דלקת עור אטופית. כמו כן, טרלוקינומב נמצא כתרופה מתאימה מבחינת בטיחות וסבילות. לכן, הסיקו החוקרים, מחקר זה מספק הוכחה כי יש להשתמש ב-IL-13 כמטרה טיפולית בדלקת עור אטופית.

מקור: 

Wollenberg A. et al. (2019) The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 143, 135

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  אקזמה,  טרלוקינומב,  נוגדן חד שבטי
תגובות