דלקת עור אטופית 08.04.2019

דלקת עור אטופית עלולה להביא לירידה ביכולת העמידה בלחצים

מחקר עוקבה זה בדק את הקשר שבין דלקת עור אטופית לבין עמידה בלחצים, תפקוד קוגניטיבי והישגים לימודיים

דלקת עור אטופית עלולה להשפיע באופן שלילי על הישגים אקדמיים, כתוצאה מהשפעות נפשיות כמו יכולת נמוכה של עמידה בלחצים.

מחקר עוקבה זה בדק את הקשר שבין דלקת עור אטופית לבין עמידה בלחצים, תפקוד קוגניטיבי והישגים לימודיים.

החוקרים עשו שימוש במאגר לאומי הכולל מידע על גברים שעברו הערכה לקראת גיוס לצבא שבדיה בגילאים 17-20 בין השנים 1969-1976. כל המועמדים לגיוס נבדקו על ידי רופא שתיעד אבחנות של דלקת עור אטופית בעבר או בהווה. יכולת עמידה בלחצים הוערכה על ידי פסיכולוג שהשתמש בראיון חצי-מובנה. ההערכה לקראת גיוס כללה בנוסף מבחן תפקוד קוגניטיבי בכתב. ההישגים הלימודיים המיטביים תועדו על ידי קישור לרשומות האישיות של כל נבדק.

אוכלוסיית המחקר כללה 234,715 גברים, שמתוכם 1,673 (0.7%) אובחנו בדלקת עור אטופית. נמצא קשר בין דלקת עור אטופית לבין סיכון מוגבר ליכולת נמוכה של עמידה בלחצים (סיכון יחסי מותאם 1.60, רווח בר-סמך 95%, 1.38-1.86).

דלקת עור אטופית קושרה גם לתפקוד קוגניטיבי עדיף (מדד ביתא 0.15, רווח בר סמך 95%, 0.05-0.24) ולהישגים לימודיים גבוהים יותר (סיכון יחסי מותאם 1.29, רווח בר-סמך 95%, 1.13-1.47).

עם זאת, התאמה סטטיסטית למאפיינים סוציואקונומיים של המוצא המשפחתי הפחיתה את היקף הקשרים שנמצאו וכן ביטלה את המובהקות הסטטיסטית של הנתונים (מדד ביתא 0.06, רווח בר-סמך 95%, 0.03-015; סיכון יחסי מותאם 1.16, רווח בר-סמך 95%, 1.00-1.35).

לסיכום, לגברים שבדים שאובחנו בדלקת עור אטופית היתה יכולת מופחתת לעמוד בלחצים בגילאי ההתבגרות המאוחרים, אך הם לא הציגו ירידה ברמתם הקוגניטיבית או בהישגיהם הלימודיים. היכולת המופחתת לעמוד בלחצים הקשורה לדלקת עור אטופית היא עקבית לסיכון המוגבר לתוצאים קליניים שליליים לטווח ארוך.

מקור: 

Smirnova, J. et al. (2018). British Journal of Dermatology. 180(3): 559-564.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  עמידה בלחצים,  יכולות לימודיות,  תפקוד קוגניטיבי
תגובות