סרטן המעי הגס 28.03.2019

יתרון לתיעוד ניתוחי המעי הגס בווידיאו

השוואה של תיעוד וידאו שיטתי מול דו"ח ניתוח בניתוחי סרטן המעי הגס

למרות ההתקדמות המתמשכת בניתוחי המעי הגס, איכות הטיפול הכירורגי עדיין משתנה בין מנתח למנתח. המידע הטכני הנוגע לפרוצדורה הכירורגית משתקף רק בדו"ח הניתוח הכתוב (NR), שנמצא במחקרים רבים כסובייקטיבי כאשר קיימת נטייה להשמטה של מידע חשוב.

קבוצת מחקר הולנדית ביצעה מחקר לבדיקת ההבדלים באיכות הדיווח בין דיווח המתבסס על הקלטת וידיאו שיטתית (SVR) לבין דו"ח ניתוח נרטיבי (NR). החוקרים מדדו שיפור פוטנציאלי באיכות ובטיחות ניתוחי סרטן המעי הגס. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת JAMA ועוררו דיון רב בקרב כירורגים ברחבי העולם.

העבודה שבוצעה התבססה על מחקר עוקבה פרוספקטיבי, תצפיתי, שנערך בין 12 בינואר 2016 ל-30 באוקטובר 2017 בשלושה מרכזים בהולנד. קבוצת המחקר כללה 113 חולים בגיל 18 ומעלה, שעברו ניתוח לפרוסקופי אלקטיבי לסרטן המעי הגס מלווה ב-SVR. חולים אלה הושוו באופן אקראי ובהתאמה למקרים מקבוצה מקבילה שעברה רק NR.

בקבוצת ה-SVR המנתחים התבקשו לסמן באופן שיטתי, מראש, את השלבים העיקריים של ההליך הכירורגי בקליפים קצרים. ה-SVRs וה-NRs נותחו תוך הסתכלות על הזמינות של מידע בנוגע לשלבי המפתח שהוגדרו מראש. המידע המדווח נאמד ע"י ספירה של כמות השלבים העיקריים עם מידע זמין ומספק בדוח.

מתוך 113 החולים במחקר נכללו 69 נשים (61.1%); הגיל הממוצע (SD) היה 66.3 (9.8) שנים. בקבוצת הביקורת, ממוצע (SD) של 52.5% (18.3%) מתוך 631 שלבים קריטיים תוארו בצורה מספקת ב-NR. בקבוצת המחקר נמצא ש-SVR לבד או SVR בשילוב NR הובילו לכמות גבוהה יותר של שלבים מתועדים בצורה נאותה מ-NR בלבד (78.5% [16.5%], P < .001); (85.1% [14.6%], P<.001).

ההבדל המשמעותי היחיד בין מבחינת תוצאי ניתוח היה זמן אשפוז קצר יותר לאחר הניתוח בקרב קבוצת ה-SVRי(8.0 [7.7] לעומת 8.6 [6.8] ימים, P = .03) .

שימוש ב-SVR בניתוח לפרוסקופי לסרטן המעי הגס, כתוספת ל-NR, עשוי להיות יעיל יותר בתיעוד שלבים חשובים של הניתוח בהשוואה ל-NR בלבד, מגביר את הזמינות הכוללת של מידע תוך-ניתוחי הכרחי ותורם לאיכות ולאובייקטיביות.

מקור:

van de Graaf, Floyd W., Marilyne M. Lange, Jolanda I. Spakman, Wilhelmina MU van Grevenstein, Daan Lips, Eelco JR de Graaf, Anand G. Menon, and Johan F. Lange. "Comparison of systematic video documentation with narrative operative report in colorectal cancer surgery." JAMA surgery (2019).

נושאים קשורים:  מחקרים,  כירורגיה,  סרטן מעי הגס,  תיעוד ניתוח בוידאו,  תיעוד ניתוח רשום,  SVR,  NR,  systemic video documentation
תגובות