הודעות 11.03.2019

קול קורא למלגת FELLOWSHIP בחו"ל

מועד אחרון להגשה: 15 לאפריל 2019

מחקר מדעי (אילוסטרציה)
מחקר מדעי (אילוסטרציה)

האיגוד לרפואת עור החליט להעניק כל שנה עד שלוש מילגות לחבר איגוד הנוסע להשתלמות בחו"ל. מצורף מסמך המפרט את התנאים לקבלת המילגה וכן הטפסים הדרושים להגשת הבקשה.

יש להעביר את הבקשה לגב' רונית פלדבוי במייל ronitp@clalit.org.il.

מועד אחרון להגשה: 15 לאפריל 2019.

החלטה תתקבל בתחילת מאי.

בברכה

דר' מיכל רמון

ועדת מילגות

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות