החל משנת 2019 חולי אלופציה טוטאליס או אוניברסליס זכאים להחזר על רכישת פאה.

איך מקבלים החזר?

  • על המטופלים לפנות לרופא עור (מומחה ברפואת עור ומין) בקופת החולים בה הם מבוטחים.
  • יש לקבל מהרופא הפניה רפואית בה מצויינת האבחנה של המחלה, אלופציה טוטאליס/אוניברסליס ולציין מתי הבעיה החלה. הזכאות היא לאחר 6 חודשים שבמהלכם מתברר שאין החלמה ספונטנית.
  • עם ההפניה יש לפנות למזכירות הרפואית בקופת החולים ולאשר מראש את ההחזר.
  • אפשר לרכוש את הפאה בכל מקום אלא אם כן הקופה בחרה להפנות לספקים שלה.
  • ההחזר יינתן כנגד קבלה על רכישת הפאה.
  • ההחזר אינו מותנה בהשתתפות עצמית.

איזה החזר צפוי?

  • ההחזר הוא בסכום של עד 4,800 ₪.
  • ההחזר לא יעלה על סכום ההוצאה בפועל.
  • לא יינתן החזר יותר מאחת לשנתיים.

בירורים

אם יש בעיה, או אם הקופה לא מאשרת את ההחזר, אפשר לפנות לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במייל kvilot@moh.gov.il או בטלפון למוקד משרד הבריאות כוכבית 5400 (5400*).

נושאים קשורים:  חדשות