חדשות 21.01.2019

מימון פאות לחולי אלופציה טוטאליס ואוניברסליס

להלן הפרטים בנוגע לזכאות להחזר כספי על רכישת פאה

החל משנת 2019 חולי אלופציה טוטאליס או אוניברסליס זכאים להחזר על רכישת פאה.

איך מקבלים החזר?

  • על המטופלים לפנות לרופא עור (מומחה ברפואת עור ומין) בקופת החולים בה הם מבוטחים.
  • יש לקבל מהרופא הפניה רפואית בה מצויינת האבחנה של המחלה, אלופציה טוטאליס/אוניברסליס ולציין מתי הבעיה החלה. הזכאות היא לאחר 6 חודשים שבמהלכם מתברר שאין החלמה ספונטנית.
  • עם ההפניה יש לפנות למזכירות הרפואית בקופת החולים ולאשר מראש את ההחזר.
  • אפשר לרכוש את הפאה בכל מקום אלא אם כן הקופה בחרה להפנות לספקים שלה.
  • ההחזר יינתן כנגד קבלה על רכישת הפאה.
  • ההחזר אינו מותנה בהשתתפות עצמית.

איזה החזר צפוי?

  • ההחזר הוא בסכום של עד 4,800 ₪.
  • ההחזר לא יעלה על סכום ההוצאה בפועל.
  • לא יינתן החזר יותר מאחת לשנתיים.

בירורים

אם יש בעיה, או אם הקופה לא מאשרת את ההחזר, אפשר לפנות לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במייל kvilot@moh.gov.il או בטלפון למוקד משרד הבריאות כוכבית 5400 (5400*).

נושאים קשורים:  חדשות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות