מלנומה אקרלית 25.11.2018

הקשר בין עומק ברסלו לבין ממצאים דרמוסקופים במלנומה אקרלית

מטרת המחקר היתה לבחון כיצד עובי ברסלו משפיע על התבניות הדרמוסקופיות של מלנומה אקרלית

דרמוסקופיה הינה שיטה יעילה לאבחון מלנומה אקרלית. למרות זאת, אין הרבה מידע לגבי השפעתו של עובי הגידול על ממצאים דרמוסקופים.

מטרת המחקר הינה לבחון איך עובי ברסלו משפיע על התבניות הדרמוסקופיות של מלנומה אקרלית.

נתונים על מקרי מלנומה אקרלית שגדלה על עור ללא שיער נאספו מארבעה בתי חולים אוניברסיטאיים. החוקרים בחנו את התדירות של כל ממצא דרמוסקופי של מלנומה אקרלית ביחס לעובי ברסלו. אנליזה סטטיסטית בוצעה כדי לבחון את הקשר בין תבנית דרמוסקופית מסוימת לבין עובי ברסלו.

לפי ניתוח רב משתנים ניתן היה לראות שהצבעים אדום (יחס סיכויים 16.482 עם רווח בר סמך 95% של 3.605-99.016), כחול (יחס סיכויים 7.092 עם רווח בר סמך 95% של 1.707-37.435) ולבן (יחס סיכויים 5.048 עם רווח בר סמך 95% של 1.52-22.897) היו נפוצים יותר במלנומה אקרלית עם עומק ברסלו מעל שני מילימטר מאשר עם עומק ברסלו מתחת או שווה לשני מילימטר.

בהקשר לתבניות: תבנית אטיפית וסקולרית (יחס סיכויים 34.589 עם רווח בר סמך 95% של 6.458-305.852), מעטה כחול-לבן (יחס סיכויים 9.605 עם רווח בר סמך 95% של 1.971-72.062) וכיבים (יחס סיכויים 5.084 עם רווח בר סמך 95% של 1.145-24.152), היו נפוצים יותר במלנומה אקרלית עם עומק ברסלו מעל שני מילימטר מאשר עם עומק ברסלו מתחת או שווה לשני מילימטר.

הגבלות המחקר הינן שהמחקר רטקרוספקטיבי עם גודל מדגם קטן.

לסיכום, מחקר זה הוכיח את הקשר בין תבניות דרמוסקופיות לבין עובי גידולים אצל חולי מלנומה אקרלית. דרמוסקופיה יכולה להיות שיטה יעילה לנבא את עובי ברסלו במלנומה אקרלית.

מקור: 

Mun, J-H. et al. (2018) Journal of the American Academy of Dermatology. 79(5)

נושאים קשורים:  מלנומה אקרלית,  עובי ברסלו,  עומק,  דרמוסקופיה,  אבחון,  מלנומה,  פרוגנוז,  מחקרים
תגובות