המלגה תינתן לרופא עור (מתמחה או מומחה) המבקש לערוך מחקר קליני בתחום הדרמטולוגיה.

על המעוניינים להגיש הצעת מחקר הכוללת: דף כותרת, תקציר, רקע, מטרות וחשיבות, שיטות, לוח זמנים, תקציב ורשימת ספרות.

ההצעה תהיה באורך של 3 עמודי A4 (לא כולל דף כותרת, תקציר ורשימת ספרות).

ההצעות יבחנו על ידי ועדה ייעודית.

את ההצעות יש להעביר למזכירת האיגוד, גב' רונית פלדבוי, במייל ronitp@clalit.org.il עד 1.2.2019.

בכנס השנתי במאי 2019 יוכרז על ההצעה הזוכה.

נושאים קשורים:  הודעות