פגיעת מוח טראומתית והתאבדות 19.08.2018

הקשר בין פגיעת מוח טראומתית והסיכון להתאבדות

תוצאות מחקר חדש שבוצע במטרה להעריך את הקשר בין פגיעת מוח טראומתית והסיכון העוקב להתאבדות

התאבדות (אילוסטרציה)
התאבדות (אילוסטרציה)

פגיעות מוח טראומתיות (TBIs, Traumatic Brain injuries) עשויות להיות בעלות השפעות ארוכות טווח חמורות, כולל הפרעות פסיכיאטריות. עם זאת, מעט מחקרים העריכו את הקשר בין פגיעת מוח טראומתית והסיכון להתאבדות.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את הקשר בין פגיעת מוח טראומתית והסיכון העוקב להתאבדות.

המחקר הינו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שעשה שימוש במסדי נתונים ארציים שכללו 7,418,391 אנשים (בגיל 10 ומעלה) החיים בדנמרק (1980-2014) עם 164,265,624 שנות אדם של מעקב. 567,823 (7.6%) היו בעלי אבחנה רפואית של פגיעת מוח טראומתית.

הנתונים עברו אנליזה בשיטת רגרסיית Poisson עם התאמה למשתנים רלוונטיים כולל שברים שלא מערבים את הגולגולת, אבחנה פסיכיאטרית ופגיעה עצמית מכוונת.

אבחנה רפואית של פגיעת מוח טראומתית כפי שנרשם ברישומי המטופלים הארציים (1977-2014) כללה פגיעת מוח טראומתית קלה (זעזוע מוח), שבר בגולגולת ללא פגיעת מוח טראומתית מתועדת ופגיעת מוח טראומתית חמורה (פגיעת ראש עם עדות לפגיעה מבנית במוח).

התוצא הראשוני שנמדד היה רישומי התאבדויות ברישומי סיבת המוות הארציים בדנמרק עד דצמבר 2014.

מתוך 34,529 אנשים שהתאבדו (גיל ממוצע 52 [סטיית תקן 18], 32.7% נשים, שיעור אבסולוטי של 21 ל-100,000 שנות אדם [95%CI 20.8-21.2]),י3,536 (10.2%) היו בעלי אבחנה רפואית: 2,701 עם פגיעת מוח טראומתית קלה, 174 עם שבר בגולגולת ללא פגיעת מוח טראומתית מתועדת ו-661 עם פגיעת מוח טראומתית חמורה.

השיעור האבסולוטי של התאבדויות היה 41 ל-100,000 שנות אדם (95%CI 39.2-41.9) בקרב אלה עם פגיעת מוח טראומתית בהשוואה ל-20 ל-100,000 שנות אדם (95%CI 19.7-20.1) בקרב אלה ללא פגיעת מוח טראומתית.

שיעור ההיארעות המותאם (IRR, incidence rate ratio) היה 1.90 (95%CI 1.83-1.97). בהשוואה עם אלה ללא פגיעת מוח טראומתית, פגיעת מוח טראומתית חמורה (שיעור אבסולוטי 50.8 ל-100,000 שנות אדם; 95%CI 46.9-54.6) הייתה קשורה עם IRR של 2.38 (95%CI 2.20-2.58), בעוד שפגיעת מוח טראומתית קלה (שיעור אבסולוטי 38.6 ל-100,000 שנות אדם; 95%CI 37.1-40.0) ושבר בגולגולת ללא פגיעת מוח טראומתית מתועדת (שיעור אבסולוטי 42.4 ל-100,000 שנות אדם ; 95%CI 36.1-48.7) היו בעלי IRR של 1.81 (95%CI 1.74-1.88) ו-2.01 (95%CI 1.73-2.34), בהתאמה.

הסיכון להתאבדות היה קשור עם מספר הרישומים הרפואיים (medical contact) הקשורים לפגיעת מוח טראומתית בהשוואה ללא רישום רפואי הקשור לפגיעת מוח טראומתית: רישום רפואי אחד – שיעור אבסולוטי של 34.3 ל-100,000 שנות אדם (95%CI 33.0-35.7)יIRR של 1.75 (95%CI 1.68-1.83), י2 רישומים רפואיים - שיעור אבסולוטי של 59.8 ל-100,000 שנות אדם (95%CI 55.1-64.6)יIRR של 2.31 (95%CI 2.13-2.51), ו-3 או יותר רישומים רפואיים - שיעור אבסולוטי של 90.6 ל-100,000 שנות אדם (95%CI 82.3-98.9) יIRR של 2.59 (95%CI 2.35-2.85) (כל ערכי p<0.001 ל-IRR).

בהשוואה לאוכלוסיה הכללית, משך הזמן מאז הרישום הרפואי האחרון של פגיעת מוח טראומתית היה קשורה עם סיכון להתאבדות (p<0.001) עם IRR של 3.67 (95%CI 3.33-4.04) בתוך ששת החודשים הראשונים ו-IRR של 1.76 (95%CI 1.67-1.86) כעבור 7 שנים.

לסיכום, במחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסיה זה, אנשים עם רישום רפואי של פגיעת מוח טראומתית היו בעלי סיכון מוגבר להתאבדות, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית ללא פגיעת מוח טראומתית.

מקור:

Madsen T, Erlangsen A, Orlovska S, Mofaddy R, Nordentoft M, Benros ME. Association Between Traumatic Brain Injury and Risk of Suicide. JAMA. 2018;320(6):580–588. doi:10.1001/jama.2018.10211

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  TBI,  Traumatic Brain Injury,  פגיעת מוח טראומתית,  התאבדות,  Suicide,  Neurology,  psychiatry
תגובות