החזר ושטי 06.08.2018

יותר מ-17% כישלון של טיפול בניתוח לפרוסקופי להחזר ושטי

במטופלים שעברו ניתוח פונדופליקציה לפרוסקופי לטיפול בהחזר ושטי (ריפלוקס) נמצא שיעור הישנות של 17.7%, מתוכם 83.6% נזקקו לטיפול תרופתי ו-16.4% נזקקו לניתוח חוזר

החזר ושטי (GASTRO-ESOPHAGEAL REFLUX) הוא תופעה שכיחה בקרב 10-20% מהמבוגרים ובעלת השלכות בריאותיות וחברתיות משמעותיות, שסיבוכיה כוללים אסופגיטיס, Barret’s ואדנוקרצינומה של הוושט.

הטיפול המקובל הוא חוסמי תעלות מימן (PPI) או חוסמי H2, אך במקרים עמידים לטיפול תרופתי הטיפול הוא פונדופליקציה, לרוב בשיטה לפרוסקופית.

מחקרים קליניים קטנים דיווחו על שיעור הישנות נמוך מ-15% לאחר ניתוחים אלו, אך מחקרי עוקבה מעידים על שיעורים גבוהים יותר. במחקר זה, החוקרים בדקו את שיעור ההישנות בקוהורט גדול ולא סלקטיבי וכן ניסו לאפיין גורמי סיכון להישנות.

במחקר נכללו כלל המטופלים אשר עברו ניתוח פונדופליקציה לפרוסקופי עקב החזר וושטי בשבדיה בין השנים 2005 ל-2014 בהסתמך על רישומים לאומיים. הישנות הוגדרה כרישום של PPI או חוסמי H2 למשך יותר מחצי שנה עפ״י רשומות רפואיות ממוחשבות, או ניתוח חוזר לטיפול בהחזר וושטי עפ״י הרשומות.

נתונים סטטיסטיים: 2,655 מטופלים עברו פונדופליקציה לפרוסקופית בשבדיה בין השנים 2005-2014 ומשך המעקב החציוני היה 5.6 שנים. ל-17.7% מהם (470 מטופלים) הייתה הישנות, 83.6 נזקקו לטיפול תרופתי ו-16.4% נזקקו לניתוח חוזר. גורמי סיכון להישנות היו מין נשי (Hazard ratio 1.57; בר-סמך של 95%: 1.29-1.90), גיל מבוגר מעל 60 בהשוואה לנמוך מ-45 (Hazard ratio 1.41; בר-סמך של 95%: 1.10-1.81), וקומורבידיות (Hazard ratio 1.36; בר-סמך של 95%: 1.13-1.65).

סיכום: מחקר זה מעיד על שיעור גבוה של הישנות של החזר וושטי לאחר ניתוח לפרוסקופי שמצריכה טיפול תרופתי ארוך טווח או ניתוח חוזר. גורמי סיכון להישנות כוללים מין נשי, גיל מבוגר וקומורבידיות. לדעת המחברים נתונים אלו מעמידים בסימן שאלה את הכדאיות של ניתוחים אלו.

מקור:

Association Between Laparoscopic Antireflux Surgery and Recurrence of Gastroesophageal Reflux. JAMA. 2017;318(10):939-946

נושאים קשורים:  מחקרים,  החזר ושטי,  ניתוח לפרוסקופי,  PPI,  חוסמי H2,  פונדופליקציה
תגובות