מחקרים 06.05.2018

הסיכון לחזרת PYODERMA GANGRENOSUM לאחר פרוצדורה ניתוחית

סקירת מאמר מ-Journal of the American Academy of Dermatology

על אף ש-Pathergy הינה תופעה מוכרת בחולי (PG)יPYODERMA GANGRENOSUM, מחקר רטרוספקטיבי זה מצא כי הסיכון הבתר ניתוחי לחזרה או התלקחות של PG הינו נמוך.

אירוע זה נצפה ב5.5% מהפרוצדורות הניתוחיות (33 מתוך 601). סיכון זה תלוי במספר פרמטרים, בהם סוג הפרוצדורה הניתוחית, כאשר פרוצדורות פרוצדורות פתוחות וניתוחי MOHS הינם בעלי הסיכון הגבוה ביותר.

לפרוצדורות אלו סיכון של 8-10%, וזאת בהשוואה לביופסית עור בה הסיכון הינו 3%. PG פעיל בעת הניתוח גם הוא מהווה גורם סיכון נוסף להתלקחות PG בתר ניתוחית, אך מנגד, אימונוסופרסיה פרופילקטית לא הפחיתה סיכון זה.

מקור: 

Risk of developing pyoderma gangrenosum after procedures in patients with a known history of pyoderma gangrenosum—A retrospective analysis

Fan Di Xia AB, et al.

Journal of the American Academy of Dermatology, 2018-02-01, Volume 78, Issue 2, Pages 310-314

נושאים קשורים:  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות