מחקרים 15.08.2016

האם כפפות סטריליות נחוצות בכירורגיה עורית זעירה?

ממטה אנליזה של מחקרים שפורסמו ב 40 השנים האחרונות עולה כי שימוש בכפפות סטריליות בפעולות כירורגיות עוריות זעירות לא מפחית את שכיחות הסיבוכים הזיהומיים

הצורך בכפפות סטריליות בניתוחים פולשניים אינו מוטל בספק, מאידך נחיצותן בפעולות כירורגיות זעירות ושטחיות אינה ודאית או מבוססת ראיות. חוקרים ממאיו קליניק ברוצ'סטר, ארה"ב, ערכו סקירת ספרות ומטה אנליזה כדי לבדוק האם שימוש בכפפות סטריליות בכירורגיה עורית זעירה מפחית את שכיחות זיהומי הפצע הניתוחי (surgical site infection (SSI בהשוואה להליכים שבוצעו בכפפות לא סטריליות רגילות. תוצאות הסקירה פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA Dermatology.

לטובת המחקר נסקרו מאגרי מידע רפואי מובילים ולוקטו מאמרים רלוונטיים שפורסמו משנת 1975 ואילך. בניתוח הסופי נכללו עבודות אקראיות והשוואתיות בלבד.
14 מחקרים עמדו בסף המתודולוגי ומדגמם המאוחד הקיף 12,275 חולים שעברו מספר זהה של פעולות כירורגיות זעירות, 11,071 חולים משלושה עשר מחקרים נכללו במטה אנליזה. 228 חולים פיתחו זיהום בפצע הניתוחי (2.1%) מהם 107 נותחו בכפפות לא סטריליות (מקבוצה של 5,031 חולים שנותחו בכפפות לא סטריליות בסה"כ – 2.1%), מקרב החולים שנותחו בכפפות סטריליות (6,040 מטופלים) 121 פיתחו סיבוך זיהומי מקומי (2.0%). הסיכון היחסי לזיהום בפצע הניתוחי הנשקף משימוש בכפפות לא סטריליות לעומת סטריליות עמד על 1.06 (95% רווח בר סמך 0.81-1.39) ולא השיג מובהקות סטטיסטית.

החוקרים מסכמים כי ממטה אנליזה של מחקרים שפורסמו ב 40 השנים האחרונות עולה כי שימוש בכפפות סטריליות בפעולות כירורגיות עוריות זעירות לא מפחית את שכיחות הסיבוכים הזיהומיים בפצע הניתוחי וניתן להסתפק, קרוב לוודאי, בכפפות לא סטריליות רגילות. לא נעשה ריבוד הסיכונים על פי סוגי הניתוחים השונים, ריבוד שהיה מקל על אימוץ המסקנות בשגרה הקלינית.

מקור:

Brewer JD, Gonzalez AB, Baum CL, et al. Comparison of Sterile vs Nonsterile Gloves in Cutaneous Surgery and Common Outpatient Dental Procedures: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol. Published online August 03, 2016. doi:10.1001/jamadermatol.2016.1965.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כירורגיה זעירה,  ניתוחים עוריים,  כפפות סטריליות,  זיהום בפצע הניתוחי
תגובות