מחקרים 06.07.2016

לירידה במשקל השפעה מטיבה ומתמשכת על פסוריאזיס

במעקב פרוספקטיבי אחר חולי ספחת שנמשך מעט יותר משנה, ירידה במשקל ושמירה על המשקל המופחת השפיעו לטובה על חומרת המחלה העורית ושיפרו את איכות חיי החולים

עודף משקל נקשר לביטוי חמור יותר של ספחת (פסוריאזיס), אולם השפעה ארוכת טווח של ירידה במשקל על מהלך המחלה לא נחקרה עד כה באופן מעמיק. חוקרים מדנמרק ביקשו למלא את החסר וערכו מעקב אחר חולי ספחת אשר השילו אחוז ניכר ממשקלם במסגרת ניסוי מבוקר ושמרו, פחות או יותר, על גזרתם החדשה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The American Journal of Clinical Nutrition.

במדגם המקורי נכללו 56 חולי פסוריאזיס בעלי BMI ממוצע של 34.4 ק"ג/מ"ר. החולים הוקצו אקראית לזרוע המחקר בה החלו בדיאטה דלת קלוריות למשך שמונה שבועות ולאחר מכן תזונה רגילה עם שני מוצרים דלי קלוריות ליום במשך שמונה שבועות נוספים. לאחר סיום 16 השבועות משתתפי קבוצת המחקר השתדלו לשמור על משקלם במשך 48 שבועות תוך הקפדה על תזונה רגילה עם שני מוצרים דלי קלוריות ביום. בתום פאזת המחקר גם חולים בקבוצת הביקורת החלו במשטר תזונתי זהה למשך 16 שבועות ולאחר מכן עשו מאמץ לשמור על משקלם החדש במשך 48 שבועות. העבודה הנוכחית עסקה בתקופת המעקב בלבד בה כל החולים אוחדו למדגם אחד. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כשינוי במדד חומרת הספחת Psoriasis Area and Severity Index, PASI ותוצאת המשנה כשינוי במדד איכות החיים הקשורה לבריאות העור (Dermatology Life Quality Index (DLQI.

32 חולים השלימו את המחקר. פאזת שישה עשר השבועות הסתיימה בירידה ממוצעת במשקל של כ 15 ק"ג (95% רווח בר סמך 16.6-13.4 ק"ג) ומדדי ה PASI וה DLQI השתפרו ב 2.3 נקודות כל אחד הודות להפחתת המשקל. בשבוע ה 64 הירידה במשקל התמתנה ועמדה על 10.1 ק"ג בממוצע, עם זאת מדד ה PASI רשם שיפור קל נוסף (2.9 נקודות לעומת 2.3), מדד איכות החיים DLQI שמר גם הוא על שיפור אך איבד מעט מערכו (1.9 נקודות לעומת 2.3).

החוקרים מסכמים כי ירידה במשקל ושמירה על המשקל משפיעים לטובה על חומרת הספחת ומשפרים את איכות חיי החולים. מובן שקשה להסיק מסקנות מרחיקות לכת ממדגם הטרוגני של 32 חולים, אך התוצאות עולות בקנה אחד עם מחקרי עבר ומוסיפות נימוק חשוב נוסף לשמירה על משקל בריא.

מקור:

Am J Clin Nutr. 2016 Jun 22. pii: ajcn125849. [Epub ahead of print]
Long-term effects of weight reduction on the severity of psoriasis in a cohort derived from a randomized trial: a prospective observational follow-up study.
Jensen P1, Christensen R2, Zachariae C3, Geiker NR4, Schaadt BK5, Stender S6, Hansen PR7, Astrup A8, Skov L3.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספחת,  פסוריאזיס,  ירידה במשקל,  דיאטה,  תזונה
תגובות