הודעות 05.06.2016

טיפול בטלהדרמטולוגיה

בעקבות הצעות שנשלחו לאחרונה ע"י חברות חיצוניות לשמש כרופאים בטלהדרמטולוגיה, מצורפת הודעה מנשיא האיגוד בעניין

חברי איגוד נכבדים,

לאחרונה הועברה אליכם או תועבר אליכם הצעה לשמש כרופאים של קופת חולים מסוימת ויתכן בהמשך של אחרות, בטלהדרמטולוגיה מביתכם באמצעות חברה חיצונית.

הנני להזכיר לכם את ניר העמדה של האיגוד שמופיע באתר האיגוד שלנו. בניר זה אנו מתנגדים למהלך של טלהדרמטולוגיה שיחליף את המגע הישיר עם החולה למעט מקרים בודדים של ריחוק גאוגרפי משמעותי, צבא וכד. לדעתנו, אין צורך בשימוש באמצעי נחות יחסית למגע ישיר עם החולה במדינה קטנה כמו שלנו בה הגישה הגאוגרפית לרופא עור היא בדרך כלל טובה. דרשנו בניר העמדה שאם זה מבוצע בהסכמת הרופא בלבד, התגמול הכספי יהיה בדיוק כמו תגמול רבעוני של רופא עצמאי בקופה ולא פחות!

כמו כן, עליכם לשים לב שיתכן שברגע שתתנו יעוץ בטלהדרמטולוגיה, גם המשך המעקב אחרי החולה עלול להיות באחריותכם ומבחינה חוקית לא תוכלו לסרב, ויתכן שתהפכו לכוננים 24 שעות ביממה בעל כורחכם. לכן שימו לב בפרוטרוט ואף היעזרו ביעוץ משפטי להסכם שאתם חותמים מול החברה המספקת את השרות הזה עבור הקופה.

בברכה וחג שמח,

פרופ' ראובן ברגמן
נשיא האיגוד לרפואת עור ומין

נושאים קשורים:  הודעות,  טלה-רפואה,  טלהדרמטולוגיה
תגובות