הודעות 09.05.2016

מכתב פרידה מנשיא האיגוד

מילות סיכום מאת פרופ' ראובן ברגמן וסיכום פעילות הוועד הנבחר משנת 2014

חברי איגוד נכבדים,

הועד הנוכחי סיים קדנציה של שנתיים וחצי עד כה ומתכונן לסיים את מלוא 3 השנים ב-31 לדצמבר 2016.
ב11 לנובמבר 2016 במפגש החודשי במחלקת עור רמב"ם תערכנה בחירות לנשיא האיגוד ולוועד הבא.
לפי התקנות שלנו נשיא האיגוד מוגבל לקדנציה אחת בלבד.

הועד הנוכחי היה פעיל מאד ועבד בהרמוניה ראויה לציון. אני מצרף רשימה של מה שנעשה בשנתיים וחצי עד כה.
תיווכחו עד כמה רבות המטלות והעשייה של הועד. כל זה בהתנדבות מלאה והקדשה מזמנם הפנוי.

הייתי חבר ועד 12 שנים עם הפסקות בוועדים קודמים עד שהגעתי לתפקיד הנשיא. הניסיון שצברתי היה הכרחי וחשוב ולכן רצוי מאד לדעתי שגם הנשיא הבא יהיה בעל ניסיון בחברות בוועדים קודמים ביודעו את העבודה היטב.

ברצוני לשבח את כל חברי הועד כולל ראשי תת-ועדות וחבריהן על פעילותם הברוכה וקורא לחברים להגיש מועמדות לחברות בוועד הבא.
בברכת חג עצמאות שמח אני מצרף את רשימת הפעילות של הועד הנוכחי לעיונכם

בברכה

פרופ ראובן ברמגן

סיכום פעילות הועד הנבחר מאז 1/1/2014

הסדרת פעילות החוגים
1. לאיגוד 5 חוגים מסונפים מאושרים ועוד 1 (לדרמוסקופיה) שאושר וצורף ב-2014.
2. הועד פעל לבצוע בחירות בכל החוגים כמתחייב בתקנון. כולל אלה שהיה איחור של שנים בכך.
3. הוחלט שמלגות מחברות תרופות המוצעות לחוגים יועברו לדיון
בוועד למען חלוקה נכונה וצודקת.
4. נקבעה מסגרת חדשה לפעילות החוגים – בכל כנס שנתי - יום שישי
יוקדש לפעילות החוגים ביוזמתם וניהולם של מושבים מתאימים.

* נקבעו כללים ברורים לניהול כנסים והוקפד על ביצוע הכללים. כולל מכרזים, ניהול תקציבים וכ"ד .

* נקבע סילבוס מעודכן להתמחות.

* נבחר יושב ראש חדש לוועדת בחינות.

השתלמויות ביוזמת האיגוד
1. קורס השתלמות בשיפור יכולות קליניות נערך ב-17-18/12/2014 במלון דן-
אכדיה בהרצליה.
2. קורס בדרמטוסקפיה נערך ב-5-6/3/2015 בשיבא.
3. כנס השנתי 29/4-1/5/2015 במלון המלך דוד אינטרקונטיננטל – לראשונה
מיזוג עם האיגוד הצרפתי – ישראלי – AFID.
4. ד"ר אינס ורנר החליפה את פרופ חודק כנציגת האיגוד בAFID - החל מהכנס במאי 2016
5. כנס עם מרצים מחו"ל ומהארץ על ויטיליגו ובעיות פגמנטציה
אחרות בחסות האיגוד נערך ב-11/2015.
6. נערך כנס החברה הישראלית גרמנית נערך במינכן יולי 2015 . 7 מתמחים
זכו במלגת האיגוד והציגו עבודות או מקרים והשתתפו ב-Munich Summer Academy of Dermatology
7. הוחלט על מתן מלגות להשתתפות ב-EADV לחמישה רופאים מהם 2 מתמחים, 2 מומחים מהקהילה ואחד פנסיונר.
8. ערב עיון במחלות זיהומיות בעור נערך ב-31 למרץ ,2016.
9. כנס דרמטולוגי ראומטולוגי על פסוריאזיס יערך בספטמבר 2016.
10. קורס הכנה למתמחים יערך ב-2016.
11. כנס דרמטיטיס אטופית בילדים יערך ביוני 2016.
12. כנס SCOPE בתמיכת האיגוד נערך באפריל 2016.

פעילות קהילתית וניירות עמדה

* 3 רופאי עור השתתפו בבדיקת חברי כנסת לאיתור מוקדם של סרטן העור.

* האיגוד השתתף בניר עמדה בנושא מכוני שיזוף, ונציג מטעמנו השתתף בדיון על כך בוועדה בכנסת.

* האיגוד השתתף יחד עם האיגוד הראומטולוגי, והגסטרו אנטרולוגי בפרסום נייר עמדה בנושא תרופות bio similiar, וכן בכנס שנערך בנושא במלון דן תל-אביב.

* האיגוד השתתף בקביעת נייר עמדה בנושא אבחון וטיפול בלשמניאזיס של משרד הבריאות .

* האיגוד קבע ניר עמדה ברור בנושא טלדרמטולוגיה

* האיגוד הוציא ניר עמדה לגבי ניטור החולה המקבל רואקוטן ורטינואידים אחרים מול משרד הבריאות

* נקבעה עמדה לגבי שימוש ב-הידרוקינון לפיגמנטציה ,ושל anti-TNF בהידראדניטיס סופורטיבה

* נציגת האיגוד השתתפה בוועדת הכנסת שדנה בבעיות של חולי פסוריאזיס

* האיגוד כתב קובלנה למשרד הבריאות לגבי אופן תעדוף תרופות ביולוגיות לפסוריאזיס בקופת חולים כללית.

פעילות פרופסיונלית

- מספר רופאים נדרשו לראות 9 חולים בשעה בעבודתם כשכירים בכללית שרותי בריאות. נעשתה פניה למחלקה המשפטית של רופאי הקהילה, לעו"ד לאה ופנר וליו"ר הרי דר' אידלמן .

- טענתם: בהסכם כתוב "עד 9 מוזמנים לשעה" ולא "9 נבדקים לשעה". הם התחייבו לטפל בכל פניה של רופאי הרוצה בכך ולדאוג שיראו עד 6 חולים בשעה (כמו בהסכם הקודם) .

- פנו אלינו מעט רופאים ,ופנו גם רופאים שבקשו "לא להתערב" עקב "פגיעה אפשרית בהשתכרות".

- הוחלט לאפשר לכל רופא לפנות ישירות למחלקה המשפטית של רופאי הקהילה בהרי ולהיות מטופל פרטנית.

חברות בארגונים בן לאומים

1. נקבע נציג לארגון ה-IUSTI אשר הסכים לקבל את ישראל כחברה בארגון.
הנציג: ד"ר ישראל צרולניקוב
2. האיגוד עושה מאמצים לקבל את ישראל כחברה שווה ב-EADV.
5 מלגות ניתנות לשנה לחברי איגוד להשתתף בכנס ה-EADV.
מספר החברים מישראל הוא בין 40 ל-50. זה לא מספיק. אנו מבקשים להירשם
ל-EADV (מקבלים גם את עיתון JEADV) .
2. נמשך הקשר עם ה- EAAD ומרצים האיגוד השתתפו בכנס בריגה ב-2015.
3. הכנס הקודם ב-2014 נערך בירושלים ( פרופ אריה אינגבר).

סל הבריאות
1. ב-2015: (Omalizumab (Xolair לטיפול ב-Urticaria הוכנס לסל הבריאות
ואושר לרישום רופאי עור
2. נעשתה פניה למשרד הבריאות לגבי "הקשיים שברישום" Elidel ו Protopic מאז הכנסתם לסל
3. ב-2016: הוכנסו לסל הבריאות: Consentix לטיפול בפסוריאזיס, ג'ל חרדל
חנקני למיקוזיס פונגוידס ,ו PDT לטיפול בממאירויות עוריות במושתלים.

בברכה
פרופ' ראובן ברגמן

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות