מחקרים 24.11.2015

משך הטיפול האנטיביוטי המומלץ לאחר ניקוז מורסות עוריות

ניסוי שבחן את הטיפול האנטיביוטי לאחר ניקוז מורסות עוריות בילדים מצא כי זיהומי MRSA דורשים 10 ימי טיפול ואילו בזיהומים בלתי עמידים ניתן להסתפק ב 3 ימים בלבד

שורה של מחקרים בשנים האחרונות מצביעה על השפעות בלתי רצויות, ולעתים מצטברות, של טיפול אנטיביוטי בילדות. מכאן, וגם כמובן בגלל העמידות החיידקית המאיימת, המגמה הקלינית היא הפחתת השימוש באנטיביוטיקה וקיצור משכי הטיפול במידת האפשר. על רקע הדברים חוקרים מבית החולים לנשים וילדים המסונף לאוניברסיטת בופלו, ניו יורק, ערכו מחקר מבוקר שבחן את שאלת משך הטיפול האנטיביוטי לאחר ניקוז מורסה עורית נטולת סיבוכים בילדים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Pediatrics.

ילדים מגיל שלושה חודשים עד 17 שנים שפנו למיון ילדים בתלונה של מורסה עורית פשוטה ועברו ניקוז כירורגי גויסו למחקר והוקצו אקראית לקבלת טיפול אנטיביוטי פומי ברספרים (טרימטופרים –סולפמטוקסזול) למשך שלושה ימים או עשרה ימים. כל הילדים נבדקו 10-14 ימים מאוחר יותר על מנת להעריך את התוצאות הקליניות של הטיפול וכן נותרו במעקב למשך שישה חודשים נוספים בכדי להעריך את שיעור ההשנויות של זיהומים עוריים.

במחקר נכללו 249 ילדים, 87% מתרביות המורסות הצמיחו סטפילוקוקוס אראוס S aureus, מתוכן 55% MRSA (ס.א. עמיד למתיצילין) ו 32% MSSA – ס.א. רגיש למתיצילין, ב 11% מהמשטחים צמחו חיידקים אחרים וב 2% לא נצפתה צמיחה כלל. בסה"כ כשלון טיפולי נרשם בקרב 13 ילדים אך לא נמצא הבדל מובהק בשיעור הכשלון בין קבוצת הטיפול האנטיביוטי בן השלושה ימים לבין קבוצת עשרת ימי הטיפול. ואולם בבחינה של תת קבוצות המחקר, קרי קבוצת ה MRSA מול קבוצת ה MSSA, נמצא פער מובהק בסיכון לכשלון טיפולי לרעת הילדים שטופלו אנטיביוטית שלושה ימים בלבד לעומת הילדים שטופלו עשרה ימים רציפים (פער שיעורי הכשלון 10.1%, 95% רווח בר סמך 2.1-18.2, P=0.03). יתר על כן, גם שיעור זיהומי העור הנשנים בטווח של חודש מהניקוז הכירורגי היה גבוה יותר בקרב ילדים עם MRSA שקיבלו רק שלושה ימים של טיפול אנטיביוטי (פער שיעורי ההשנות 10.3%, 95% רווח בר סמך 0.8-19.9, P=0.046).

לסיכום, המחקר מגלה כי משך הטיפול האנטיביוטי האופטימלי לאחר ניקוז מורסות עוריות בילדים הוא עשרה ימים במידה ומדובר בחיידקי MRSA, אולם בזיהומים לא עמידים ניתן להסתפק, קרוב לודאי, בשלושה ימי טיפול בלבד.

מקור:

Trimethoprim-Sulfamethoxazole Therapy Reduces Failure and Recurrence in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Skin Abscesses after Surgical Drainage Holmes, Lucy et al. The Journal of Pediatrics

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  MRSA,  MSSA,  ילדים,  מורסה עורית,  אנטיביוטיקה,  דיספטיל,  רספרים
תגובות