מחקרים 05.06.2012

Ixekizumab הראה יתרון קליני מצטבר גדול יותר מאשר Ustekinumab

יתרונות מצטברים ל-Ixekizumab לעומת Ustekinumab בטיפול מעל 52 שבועות בחולים עם פסוריאזיס בינונית עד חמורה

פסוריאזיס (אילוסטרציה)
פסוריאזיס (אילוסטרציה)

Ixekizumabי(IXE), נוגדן חד שבטי בעל אפיניות גבוהה באופן סלקטיבי ל-interleukin-17A, הראה עליונות על ustekinumabי(UST) ו-etanercept בניקוי העור מנגעים במחקרים קליניים אקראיים בחולים עם פסוריאזיס בינוני עד חמור.

התועלת הקלינית המצטברת של IXE ו-UST הוערכה על ידי הערכת ה-AUCי(Area Under the Curve) עבור המגיבים ל-PASI, לגרד (Itch NRS) ולאיכות חיים (DLQI) במשך 52 שבועות תוך שימוש בנתונים מתוך מחקר IXORA-S בו נעשתה ההשוואה בין IXEי(N = 136) ו-USTי(N = 166).

יתרון מצטבר מנורמל חושב כדי להעריך את אחוז AUC המרבי עבור כל המדדים.

החוקרים מצאו יתרונות מצטברים גבוהים יותר לאחר טיפול ב-IXE בהשוואה ל-UST. יתרונות מנורמלים ל-IXE לעומת UST עבור גרד PASI 75/90/100, יItch NRSי(0) ו-DLQIי(0,1) היו בשיעור של 83.1% ו-67.6%; 68.9% ו-46.5%; 41.1% ו-23.4%; 40.4% ו-30.9%; ו-62.2% ו-46.6%, בהתאמה.

יחס עדיפות קלינית IXE:UST היה 1.23 עבור PASI75,י1.48 עבור PASI 90, ו-1.66 עבור PASI 100, דבר המצביע על עלייה בתועלת הקלינית המצטברת עבור IXE לעומת UST עם עליית רמת ניקוי העור מהנגעים.

IXE הראה יתרון קליני מצטבר גדול יותר מאשר UST.

מקור:

Andrew Blauvelt, Mark Lomaga, Russel Burge, Baojin Zhu, Wei Shen, David Shrom, Martin Dossenbach & Andreas Pinter (2019) Greater Cumulative Benefits from Ixekizumab versus Ustekinumab Treatment over 52 Weeks for Patients with Moderate-to-Severe Psoriasis in a Randomized, Double-Blinded Phase 3b Clinical Trial, Journal of Dermatological Treatment, DOI: 10.1080/09546634.2019.1587146

PP-IX-IL-0177

נושאים קשורים:  אינטרלוקין 17,  interleukin-17,  Ustekinumab,  פסוריאזיס,  etanercept,  עדכונים בפסוריאזיס בחסות חברת Lilly