ישיבות ועד

סיכום ישיבת ועד יוני 2023

סיכום ישיבת ועד ינואר 2023

סיכום ישיבת ועד אוקטובר 2021

סיכום ישיבת ועד יולי 2021

סיכום ישיבת ועד מרץ 2021

סיכום ישיבת ועד נובמבר 2020

סיכום ישיבת ועד מרץ 2020

סיכום ישיבת ועד ספטמבר 2019

סיכום ישיבת ועד מאי 2019

סיכום ישיבת ועד מרץ 2019

סיכום ישיבת ועד נובמבר 2018

סיכום ישיבת ועד ספטמבר 2018

סיכום ישיבת ועד מאי 2018

סיכום ישיבת ועד פברואר 2018

סיכום ישיבת ועד אוקטובר 2017

סיכום ישיבת ועד יוני 2017

סיכום ישיבת ועד אפריל 2017

סיכום ישיבת ועד ינואר 2017

סיכום ישיבת ועד נובמבר 2016

סיכום ישיבת ועד יולי 2016

סיכום ישיבת ועד דצמבר 2015

סיכום ישיבת ועד אוגוסט 2015

סיכום ישיבת ועד מאי 2015 

סיכום ישיבת ועד דצמבר 2014